Erik Hemberg Fastighets AB har beviljats bygglov för sexvåningshuset i hamnen. Beslutet klubbades på onsdagen i bygg- och miljönämnden. Vid samma möte togs också beslutet om bygglov för det planerade äldreboendet Råsvägen i Junkaremålen.

Båda projekten återremitterades vid förra mötet eftersom det krävdes vissa justeringar. Men nu är det alltså grönt ljus.