Det har blivit ett minst sagt komplicerat byggärende som riskerar att få ett rättsligt efterspel.

Bakgrunden är att köparna till tre tomter vill stycka av dem och bygga sex bostäder. Första förslaget var parhus men efter grannprotester ändrades det till sex friliggande hus på vardera 97 kvadratmeter per våning. Grannarna är fortfarande emot och kruxet för kommunen är att detaljplan och informationsbroschyr inte säger samma sak som den juridiska plankartan.

Lång diskussion

Kartan hindrar inte tätare byggnation och därför kan bygg- och miljönämnden inte neka bygglov. Samtidigt vill den borgerliga alliansen försöka stoppa byggplanerna genom att göra om detaljplanen. Den linjen drevs igenom med röstsiffrorna 5-4 där Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot och också reserverade sig.

Ärendet vållade en lång och intensiv diskussion vid veckans möte.

Annons

– Vi vill behålla områdets karaktär och stå för hur området sålts in från början, med lite större tomter för 36 bostadshus, säger nämndens ordförande Mats Holmstedt (M).

S och MP välkomnar ett mer varierat boende och tycker att planen ska ligga fast.

På egen risk

– Vi kunde inte neka bygglov eftersom begäran är helt planenlig men utgången av en överklagandeprocess är inte given, säger Holmstedt Vi kan inte skriva en alltför snäv detaljplan heller. Möjligtvis att vi kan ange hur stor del, procentuellt, av varje tomt som får bebyggas.

Vad händer nu?

– Jag bedömer att köparen av de tre tomterna, ett företag i Eskilstuna, kommer att köra på och börja bygga. Men det sker på egen risk. Företaget kommer troligtvis att ansöka om att få dela tomterna hos lantmäteriet.

– Jag tror också att de andra fastighetsägarna i området kan komma att inleda en process mot kommunen om bygglov och avstyckning går igenom och husen godkänns.

Ärendet är som sagt komplicerat.

– Vi sitter i en rävsax. Kommunen har sålt in området med 36 tomter, 36 båtplatser och lite större tomter medan plankartan inte hindrar den byggnation företaget vill göra. De kan ju också lämna in skadeståndskrav mot kommunen eftersom de köpt tomterna utifrån vad plankartan säger.