Delar av Köpmansgatan är sedan en tid avstängda för trafik. Anledningen är att Trafikverket genomför reparationsarbete vid bron över Svartån.

Tidigare upptäcktes problem med sättningar i vägbanan och muren mot fastigheten på östra sidan. Orsaken till sättningarna har tidigare varit okänd, men Trafikverket tror att rotsystemet från stubben kan ha orsakat underminering av vägbanan.

– Däremot ser vi ingen koppling till Svartån, att det skulle finnas inläckage från dammkonstruktionen som vi misstänkte tidigare, säger Magnus Holm, projektledare för byggnadsverk på Trafikverket.

För ett par veckor sedan flyttades den stora ekstubben från platsen. Arbetet försvårades av rotsystemet som hade växt samman med gamla ledningar djupt ner i marken.

– Det går aldrig riktigt att veta vad man hittar när man börjar schakta, säger Magnus Holm,

För två veckor sedan flyttades den stora ekstubben från platsen.
Foto: Johan Fingal

Trots svårigheterna följer arbetet på Köpmansgatan tidsplanen. Stödmuren ska bytas ut till en konstruktion i betong.

– Det går som det är tänkt. Vi har inga indikationer på att vi blir klara före eller efter utsatt tid. Den 8 juni ska allting vara färdigställt och åtgärdat, säger Magnus Holm.