— Senast 20 januari eller max två veckor, säger gatuchef Björn Johansson att jobbet med fjärrvärmen vid Tingshusbron kommer att ta.

Under tiden är bron avstängd och bilister hänvisas till andra gator.

— Fjärrvärmen ligger nu under bron men kopplas om provisoriskt och läggs vid sidan. Vi vill passa på när det är milt väder, säger Björn Johansson.

I väntan på

Kommunens personal gör allt man kan i väntan på mark- och miljödomstolens klartecken för fortsatt broarbete, riva och bygga nytt.

— Vi lämnade in ansökan innan midsommar, så det har ju gått drygt ett halvår utan besked, säger Björn Johansson.

Under tiden kan man bara förbereda för brobygget.

Det är tillstånd för arbete att riva och bygga i vattenmiljö som kommunen inväntar.

En klausul

— Vi trodde att vi skulle ha fått det, men det har dröjt och så länge vi inte har det kan vi inget göra. Vi kommer ändå att gå ut med jobbet så att företag kan räkna på projektet, för det tar ju också lite tid, fortsätter Björn Gustavsson

Men att det samtidigt får läggas till en klausul att den som räknar på jobbet gör det under förutsättning att Tranås kommun får klartecken till brobygget av mark- och miljödomstolen.

Så än är det ovisst när en ny bro är på plats över Svartån.