Det är Indoor Energy och Ömangruppen som står bakom rankingen. Energiindexet bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB.

Kommunerna rankas alltså utifrån hur mycket energi som i genomsnitt förbrukades per invånare i kommunernas fastigheter 2018.

Plats 58

Aneby hade en energianvändning på 11,7 MWh per invånare. Det motsvarar den mängd energi som krävs för att köra en elbil i 5 800 bil.

På rikslistan får kommunen placeringen 58. Toppar listan, med lägst energianvändning i landet, gör Ale kommun. Där förbrukade invånarna förra året i snitt 6,7 MWh.

– Det är fullt möjligt att minska energianvändningen i de flesta fastigheter med runt 40 procent genom att ta ett helhetsgrepp på energisystemet, säger Mats Bjelkevik, vd på Indoor Energy i ett pressmeddelande.

Är olika

–  De stora skillnaderna mellan olika kommuner visar på potentialen att minska energianvändningen i fastigheter. En del kan förklaras av olikheter i klimat och näringsliv, men inte allt, säger Peter Arvidsson, vd för Ömangruppen.