Priserna på bostadsrätter har stigit rejält i samtliga län i Sverige, med en snittökning om 62 procent (967 770 kronor). Rikssnittet är att jämföra med Jönköpings län som har en uppgång på 93 procent.

Bland kommunerna i länet är Tranås kommun den största vinnaren med en prisökning på hela 274 procent. Med den siffran kan man konstatera att Tranås är den kommun som ökat näst mest i hela landet, då endast Falköpings kommun har kunnat visa på en högre prisutveckling.

Tittar man i stället på värdeökning i kronor så är det andra orter i länet som toppar. Framför allt Habo kommun utmärker sig där en bostadsrättsägare i snitt tjänat drygt en miljon kronor på sin bostad under femårsperioden.