På Naturskyddsföreningen i Tranås styrelsemöte den 1 mars antogs ett uttalande om planerna på bebyggelse i Ekmarkspark, vilket också gått ut till kommunfullmäktiges ledamöter i Tranås.

Föreningens ordförande Märta Svärd framhåller i sin skrivelse att bostäder behövs, särskilt enkla hyresrätter, men även grönområden i stadens centrala delar. ”Ekmarkspark är den enda större parken i Tranås! Detta område ska inte bebyggas!” fastslår föreningen.

I stället föreslås att parken görs ännu vackrare, samt att kommunen gör verklighet av den planerade entrén vid Tingshusbron.

”Tranås bostadsbyggande får inte äventyra våra gröna, centrala stråk längs Svartån!”, sammanfattar Naturskyddsföreningen i Tranås avslutningsvis.