– Vi måste agera vidare i ett par fall och då blir det vite, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Andersson (C).

Föreläggande har skickats till ett hushåll och ytterligare något eller några är på gång. Det handlar om enstaka elever som inte sköter skolan. Frånvaron är över 50 procent för de aktuella ungdomarna och efter olika försök till förändring har politikerna beslutat om föreläggande förenat med vite.

Maxbeloppet är 10 000 kronor. För föräldrar med skolkande barn kan det innebära en straffavgift på 1 000 kronor i veckan. Hur väl den här metoden kommer att fungera är svårt att sia om, tycker Andersson.

– Vi använder ett trubbigt instrument. Frånvaron kan ju kopplas till barnens hemförhållanden men som huvudman måste vi agera.

Gör kommunen inte tillräckligt kan det slå tillbaka om föräldrarna skulle anmäla kommunen till Skolinspektionen.

– Vi måste kunna visa att skolan agerat juridiskt så nu gör vi det. Men situationen är ovan för oss.

I det stora hela har frånvaron emellertid gått ner. Leif Andersson förklarar det med ett aktivt arbete ute på skolorna.