Partiet föreslog en utredning om Tranås jobbar med hbtq-frågor samt en handlingsplan för förbättringar. Det behövs inte, svarar fullmäktige och hänvisar till att arbete redan pågår, inom ramen för kommunens mångfaldsplan.

Kew Nordqvists yrkande om förbättringar röstades ner med siffrorna 34-3, där han fick stöd av Vänsterpartiet.

Mer fakta

Anders Wilander (M) passade på att fråga vad queer står för, i förkortningen hbtq.

Annons

– Det kan betyda två saker, sa Rebecca Lagerstedt (V). Man kan vara en queer person som inte lever enligt gängse normer och inte vill ha en könsidentitet. Det är också en form av filosofisk inriktning.

Tomter utanför stan

Andra beslut från senaste mötet:

• Obebyggda kommunala villatomter i samhällena runt Tranås är till salu för 10 000 kronor styck. Taxan för anslutning till det kommunala va-nätet halveras. Beslutet gäller till år 2020.

• Helen Karlsson (V) har avsagt sig sina politiska uppdrag i kommunen, bland annat platsen i kommunfullmäktige.

• Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att kommunen ska ta fram en slogan lagom till 100-årsjubileet 2019. Det blev avslag.

• SD fick igenom förslaget att informationspunkten slopas som inledning på fullmäktigemötena. All information koncentreras till ett möte om året.