Länsstyrelsen har flera gånger tagit upp frågan om risk för jäv i Tranås kommun, då det är en organisation med en gemensam samhällsbyggnadsförvaltning, men med olika avdelningar.

För att lösa detta har kommundirektör Karin Semberg tagit ett beslut om en organisationsförändring, att bygg- och miljöavdelningen ska bli en egen förvaltning från och med den 1 januari 2019.

Relaterat: Kommunen riskerar jäv: ”Vi ska lösa det här en gång för alla”

Miljöchefen Fredrik Skaghammar blir därmed förvaltningschef i den nya bygg- och miljöförvaltningen.

– Nu blir det hela okej, med en separat förvaltning. Detta ska vara helt enligt vad lagen och Länsstyrelsen vill och har påpekat, framhåller Mats Holmstedt (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Vad gäller rekryteringen av en ny samhällsbyggnadschef så fortgår detta.