Susanna Alexandersson, arkitekt, och Mats Holmstedt (M), ordförande i bygg- och miljönämnden, föredrog inledningsvis vad syftet med samrådsmötet är och de olika planernas förfarande.

De kunde även klargöra att samrådstiden, både vad gäller Arena Tranås och Ekmarkspark, går ut den 9 maj. Vilket alltså är sista datumet för allmänheten att inkomma med sina synpunkter i det här skedet.

Och frågorna lät inte vänta på sig. Efter att Alexandersson informerat om detaljplanen för Arena Tranås, vars syfte är att skapa möjligheter att bygga till befintlig idrottshall med en större idrotts- och evenemangshall, kom en första fråga om antalet spelplaner i den nya hallen. Svaret var att det rör sig om en plan.

Kontakt med föreningar

Samma åhörare undrade även varför föreningarna inte blivit kontaktade i detta, men Alexandersson menade att de blivit inbjudna till ett gemensamt öppet möte tidigare. Mannen i publiken kontrade då med att det var ett tag sedan, närmare bestämt år 2014. Någon ytterligare kommentar på detta gav inte mötesledarna.

Något som flera av de närvarande tryckte på var hur det är tänkt med parkeringsplatser, i och med att den nya hallen ska kunna rymma uppemot 1 500 personer vid större event. Mötesledarna hänvisade till Parkvägen och Parkhallen, samt framför simhallen, men det var inget övertygande svar, framhöll flera.

— Det är en fantastisk anläggning, men jag blir oroad över att ni inte kan uppge antalet parkeringsplatser, framhöll en kvinna i salen som menade på att det känns som att hallen framför allt är för de som bor i centrala Tranås.

Svårt med parkering

Göran Lorentzi, byggchef på Tranåsbostäder, höll med om att parkeringar ”är ett litet bekymmer”.

— Vi kommer inte att röra Parkvägen och där finns en parkeringsdel, samt framför Parkhallen. Det finns även möjlighet att utveckla parkeringen där ytterligare, liksom på Junkaremålsskolan och Holavedsgymnasiet.

— Det går inte att trolla, helt enkelt.

En åhörare undrade varför man inte flyttar upp allt till Bredstorps IP i stället för att ”trycka ihop det” i centrala Tranås, men Lorentzi underströk att hallen blir som ett ”smycke i staden”. En annan i salen framhöll att projektet låter dyrt, 232 miljoner kronor, när man i Uppsala byggt betydligt fler planer för samma pengar. Men Lorentzi tycker inte att man ska ”jämföra äpplen med äpplen”.

— Den har vi besökt och den är fantastisk. Det är bara att gratulera.

”Den får vi släppa”

En annan detalj som kom upp för diskussion var utomhusbassängen bakom simhallen, Dämsängen, som flera underströk att många uppskattar och använder, framför allt nysvenskar.

— Vi har fått beskedet att vi inte bygger in den, utan den får vi släppa, var svaret som Göran Lorentzi gav.

En kvinna undrade om målgruppen ovan fått möjlighet att yttra sig om detta, vilket Mattias Karlsson, enhetschef friluftsliv, anläggningar och föreningsservice, inte hade svaret på.

— Jag tar med mig den frågan och ska kommunicera tillbaka.

Mattias Karlsson kunde även lugna de med oro över föreningarnas taxa för att hyra, att dessa kommer att förbli densamma.

”Rusta upp Parkhallen”

En man i publiken undrade varför man inte väljer att rusta upp Parkhallen och bygga idrottsanläggningen på Bredstorps IP, men Lorentzi menade på att detta är det uppdrag som Tranåsbostäder fått av styrgruppen.

Måste inte styrgruppen vara med på ett samrådsmöte, undrade en kvinna som var kritisk till upplägget.

— Det blir väldigt anonymt och svårt att få konkreta svar.

— Vi kan svara på det som rör detaljplanen, var Alexanderssons svar på frågan.

Efter drygt en timme kunde mötets första del om Arena Tranås avslutas. Samrådsyttrande gällande detaljplanen lämnas senast den 9 maj till Tranås kommun.

LÄS ÄVEN: Ekmarkspark fortsätter att engagera i Tranås