Att bygga en ny fördelningsstation mitt emot crossbanan i Bredstorp är den största satsningen i närtid för det kommunala elbolaget Tranås Energi.

Projektet har en väntad kostnad om cirka 40 miljoner kronor och är en investering för framtiden, för att förstärka elnätet och skapa möjlighet för staden att växa söderut.

Nu påbörjar Tranås Energi grävning och förläggning av kabel längs Ydrevägen, från Tranås till den nya fördelningsstationen.

Påverkar trafiken

Något som påverkar framkomligheten längs vägen, samt gång- och cykelvägen, i perioder.

– Planen är att arbetet påbörjas i nästa vecka, så framkomligheten kommer att påverkas för de som passerar, berättar Magnus Lundberg, chef elnät/fibernät, på Tranås Energi.

– Grävjobbet förväntas ta ungefär två månader, med 300-500 meter i taget. I första läget blir det förbi hyreshusen på Ydrevägen.

Den nya stationen ska stå klar under sommaren 2019.

Relaterat: Tranås Energi bygger ny fördelningsstation
El