Tranås kommun behöver spara pengar framför allt inom social omsorg och inom skolans värld. I dag prognostiseras budgeten till minus 40 miljoner kronor. Samtidigt avskedar man kommunens högsta tjänsteman med omedelbar verkan efter bara 17 månaders anställning.

För bara dryga ett och ett halvt år sedan kunde vi på kommunens hemsida läsa att kommunalrådet tyckte ”det kändes oerhört bra” med att anställa Karin Semberg som ny kommundirektör och dessutom valde han henne tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott ”i en noggrann rekryteringsprocess”. På samma hemsida menade han att ”hon har den framåtanda som vi vill ha”.

Även dåvarande ordföranden i Socialnämnden, Mats Antonsson förstärkte intrycket genom att understryka vikten av att den blivande kommundirektören ”vill stanna länge på sin tjänst”. Det här blir ytterst motsägelsefullt då kommunalrådet i dag säger att ”jag har länge haft en känsla av att det behövdes en förändring”

Den noggranna rekryteringsprocessen visar sig nu inte vara så noggrann som kommunfullmäktige gav uttryck för. Det var då 22 sökande personer till tjänsten varav 9 kallades för anställningsintervju. Att denna så kallad noggranna rekryteringsprocess, skulle fallera efter så kort tid är en för mig nästan otrolig prestation i negativ bemärkelse.

Förtroendet för kommunens rekrytering åskådliggör tydligt att man inte har de kvalifikationer vi skattebetalare borde kräva. En annan självklar reflektion, jag och många andra gör, är hur mycket det kan ha kostat att träffa dessa nio personer och att anställa kommundirektören. Inte nog med en totalt misslyckad rekrytering utan nu kommer en ny rekryteringsprocess och troligen med jämförbar kostnad (då kommunalrådet är så noggrann) .

Annons

Kommundirektören var anställd under 17 månader och erhöll under den tiden 1 530 000 kronor (egentligen något mindre då hon ”bara” hade 84 000 kronor vid anställningens början). Hon får nu ett avgångsvederlag på 90 000 kronor per månad under 15 månader, det vill säga 1 350 000 kronor.

Jag tror att alla Tranåsbor är intresserade av att få reda på vad kostnaderna blir för två ”noggranna rekryteringsprocesser” eftersom det är vi skattebetalare som står för fiolerna. Vi förväntar oss därför ett transparent förhållningssätt i detta. Det är inte ansvarsfullt att använda skattepengar på det här viset – det är ansvarslöst. I första hand av kommunalrådet.

SVEN JARHAG

Tranås

Relaterat: Kommundirektören tvingas lämna sin tjänst
Relaterat: Karin Semberg garanteras lön i femton månader
Relaterat: Facken rasar mot Karin Sembergs uppsägning