Under våren blev det klart att han lämnar jobbet som myndighetschef för sociala enheten för att i stället bli socialchef. Att få rollen som chef för en hel avdelning blir något nytt för Mikael, men han tycker att det ska bli intressant.

— Jag ser fram emot att arbeta strategiskt och tror att jag kan åstadkomma mycket bra här i Aneby kommun, säger han.

Den nye socialchefen pratar om ett komplext arbete där stora behov ska tillgodoses.

— Jag känner en stor ödmjukhet inför det uppdrag jag fått och ska göra mitt allra bästa för att stödja dem som vi finns till för: medborgarna i vår kommun.

För honom handlar det om ett lagarbete och det är sociala avdelningen som spelar och vinner tillsammans.

— Självklart är det även med de goda råd vi får från våra brukare. Ensam vinner man inga segrar.

Familjer och barn

Fornander konstaterar att det blir märkbart även inom socialtjänsten att vi har ett samhälle i förändring.

Den nye socialchefen vill till exempel satsa mer resurser på att stödja familjer och barn.

— Vi behöver också aktivt och tillsammans med Arbetsförmedlingen arbeta med människors förmåga att komma ut i egen försörjning. Integration är inte minst viktig för möjligheten att leva ett självständigt liv.

Utveckling och förbättring av den fysiska miljön på de boenden som finns i kommunen för både funktionshindrade och äldre är ytterligare ett exempel.

Annons

Fornander anser även att kvalitén på boendena samt antalet platser behöver ses över. Detta eftersom antalet äldre i kommunen blir allt fler.

— Det är givetvis positivt att fler vill bo i Aneby kommun - vi får ju både fler äldre och fler unga - men det innebär även ekonomiska utmaningar som vi behöver vara medvetna om.

Mikael Fornander blir chef över cirka 250 månadsanställda medarbetare. Han har en budget på cirka 125 miljoner kronor att hantera och intygar att det är svårt att få pengarna att räcka till.

— Det handlar om att göra rätt saker med de medel man har. Vi behöver se över vad vi kan avvara och vad vi kan satsa oss ur. Det ska naturligtvis ske i samarbete med politikerna.

Enligt Fornander väntar utmaningar redan det här året.

— Försörjningsstödet är ett område där det krävs att vi är aktiva, så att kostnaderna inte sticker i väg.

Han betonar att det är viktigt med tillit i organisationen, även gentemot de förtroendevalda.

— Jag upplever att vi har det. Det är en av fördelarna med att Aneby är en så liten kommun.

Ville bredda sig

Mikael Fornander är bosatt i Aneby sedan 1999. Han härstammar från Vetlanda och har bott på olika platser i Sverige. Socionom är yrkestiteln och han har tidigare framför allt jobbat med barn och unga.

— Jag sökte jobbet som myndighetschef i Aneby kommun för att jag ville bredda mig.

Som socialchef kommer Mikael Fornander att arbeta lite mer övergripande.

— Jag blir inte lika involverad i enskilda ärenden.

Till sist lite fakta om privatpersonen Mikael Fornander. Han är 48 år, gift och har tre barn. Han gillar att röra på sig och har jakt som sitt stora intresse.

— Jag har också en släktgård i Östergötland. Jag mår väl av att vara där och jobba med något helt annat.

Som yngre funderade han del på att ha jakt och skog som yrke.

— Sedan blev det människor och det har jag inte ångrat, säger kommunens nye socialchef.

Under rekryteringen av en efterträdare till Mikael Fornander går Fredrik Axelsson in som tillförordnad chef för myndighetsenheten.