Den nuvarande brandstationen ska ersättas med en ny. Det blir i form av ett blåljushus som kommer att ge möjlighet att inrymma även polis och ambulans.

I höstas beslutade kommunfullmäktige om den nybyggnation som är budgeterad till 21 miljoner kronor. Platsen var Lövsta industriområde, på Anebyhus före detta fastighet.

Vid det här laget skulle upphandlingen ha varit klar. Så har det dock inte blivit. Samhällbyggnadschef Michael Wirestam förklarar varför.

— Den konsult som genomförde en markundersökning på platsen rekommenderade oss att göra ytterligare en fördjupad utredning, säger han.

Kommunen valde att satsa på det och fick till svar att den tänkta byggplatsen innehåller föroreningar.

— De finns i den stora mängd bark som ligger på området.

Sju miljoner

Annons

För att blåljushuset ska kunna byggas måste barken transporteras bort och saneras. Totalkostnaden för det beräknas till sju miljoner kronor.

— De pengarna har vi inte, därför måste vi hitta en annan placering för blåljushuset. Vi har kommit en bit på väg.

Enligt Wirestam är det fortfarande Lövsta industriområde som är aktuellt.

— Det har ett bra läge, bland annat med tanke på inryckningstiden för deltidsbrandmännen.

Upptäckten av markföroreningarna innebär att tidplanen för blåljushuset försenas med 3-4 månader. Planen var att byggstart skulle ske efter sommaren.

— Min tanke nu är att upphandlingen annonseras i sommar och att byggnationen kan påbörjas under hösten.

Det kan nämnas att kommunen ännu inte hade hunnit köpa marken för den ursprungliga platsen för blåljushuset.

Michael Wirestam kommer också med ett lugnande påpekande.

— Så länge den förorenade barken ligger där den ligger utgör den ingen miljöfara, säger han.