Förvaltningsrätten ska pröva om barn- och utbildningsnämnden haft fog för sitt avslag på ansökan. Nämnden var oenig i sitt beslut då Centerpartiet och Liberalerna ville ge stiftelsen klartecken.

Nämnden står fast vid sitt majoritetsbeslut där en sypunkt var att huvudmannen ansågs ha för låga ambitioner när det gäller andelen utbildad personal. Socialdemokraterna såg också en risk för ökad segregation.

Stiftelsen bemöter kritiken i överklagan och hävdar bestämt att det inte är en muslimsk förskola utan en förskola med språk- och miljöprofil, kort och gott. Även krav på utbildning och lokalstandard uppfylls, hävdar stiftelsen.