Arbetsmarknaden i Aneby är fortsatt mycket stark och tendensen pekar fortsatt i en positiv riktning.

– Arbetslösheten i Aneby är extremt låg. Den stora vattendelaren är mellan inrikes och utrikes födda. För arbetssökanden som är födda utanför Sverige finns det fortfarande mycket att göra, en stor potential, säger Patrick Nzamba som är sektionschef för Arbetsförmedlingen i Aneby/Nässjö.

För närvarande finns 82 öppet arbetslösa personer som är boende i Aneby kommun. Av dessa är 46 personer, eller 56 procent, födda i ett annat land.

– Det gäller att våga se till kompetensen. Privata arbetsgivare borde chansa lite och utmana sig själva. Ibland har de inte vågat ta in arbetskraft för att någon har en brytning eller annan kulturell bakgrund, för att de heter Ahmed eller Fatima.

Den starka arbetsmarknaden har gett annorlunda förutsättningar, menar Patrick Nzamba.

– Tidigare har arbetsgivare tagit in arbetskraft genom kontakter, man har gett grannens grabb en chans. Ungdomarna idag har redan fått ett jobb eller befinner sig i utbildning. Där är det täckt, säger han.


Arbetsförmedlingen genomför redan flera insatser för att få utlandsfödda ut på arbetsmarknaden. Patrick Nzamba pekar på flera projekt runt om i länet där yrkespraktik kombineras med språkutbildning och samhällsinformation.

– Den här typen av exempel har vi även i Aneby kommun. Det skapar både ökad effektivitet och vi får färre personer med försörjningsstöd, säger han.

Annons

För närvarande deltar 92 personer i Aneby i en programinsats genom Arbetsförmedlingen. Andelen långtidsarbetslösa sjunker stadigt.

– Vi får ut fler i arbete än som kommer in som arbetssökande. Enligt alla parametrar ser det bättre ut än förra året. Tendensen är tydlig för en fortsatt stark arbetsmarknad, säger Patrick Nzamba.

För vissa bristyrken arbetar Arbetsförmedlingen med skräddarsydda utbildningar som snabbt har gett goda resultat. Det finns fortfarande stora behov för arbetskraft, både bland offentliga och privata arbetsgivare.

– Man måste våga satsa bredare, våga satsa annorlunda.