Alternativet är att det slås ihop med Linderås och Gripenberg.

– Det skulle ge 1 556 röstberättigade och vallagen säger att ett distrikt ska omfatta 1 000-2 000 personer, säger Peter Blomsterberg, förvaltningshandläggare på länsstyrelsens rättsenhet.

Men politikerna i Tranås vill inte det. Den lokala valnämnden tycker att indelningen ska bestå och kommunstyrelsen gick på samma linje. Kommunfullmäktige säger sitt den 20 november och senast den 1 december fattar länsstyrelsen sitt beslut.

Motivera

– Jag vill inte föregå det, vi får se vad kommunen anger för särskilda skäl för att behålla ett så litet distrikt, säger Peter Blomsterberg.

Annons

Skulle länsstyrelsen fatta ett beslut som kommunen ogillar finns möjligheten att överklaga till valprövningsnämnden.

Problemet med för små distrikt är, enligt länsstyrelsen, att kunna garantera valhemligheten.

– Det finns en hel del distrikt med färre än 1 000 personer men Adelöv är ändå minst i länet.

Behålla lokalen

En förändring innebär inte att Adelövsborna måste åka till Linderås för att rösta.

– Man kan behålla en lokal. Det blir ingen regelrätt vallokal utan en lokal som fungerar som vid förtidsröstning, säger Peter Blomsterberg.