I höstas fick HP Boendeutveckling AB och Ulricehamns Betong AB en så kallad markangivelse av Tranås kommun. Sedan dess har bolagen skissat på ett förslag där delar av parken blir bostadsområde.

– Det är en första idé och än är det långt till beslut, säger kommunalrådet Anders Wilander (M).

Flervåningshus

Han uppger att förslaget omfattar totalt 80 lägenheter fördelade i fyra stycken fyra- eller femvåningshus.

– Parkeringsplatserna föreslås hamna under mark och det är allmän platsmark mellan samtliga hus vilket innebär att allmänheten kan röra sig där, säger han.

Bostäderna föreslås hamna i utkanten av parken, mot Falkgatan. I höstas sa Håkan Jansson, vd på HP Boendeutveckling, att det byggs bostadsrätter om satsningen blir verklighet.

Bolagen fastnade för Tranås efter beskedet att Tranås får ett stationsläge om Sverige bygger höghastighetsjärnväg.