Avtalet gäller under förutsättning att riksdagen klubbar en satsning där tågen kör i 320 kilometer i timmen i maxfart. För Tranås kommun omfattar avtalet en medfinansiering med 200 miljoner kronor samt löfte om att bygga 500-2 000 bostäder beroende på stationsläge. Pengarna ska betalas vid tre tillfällen à 67 miljoner kronor.

Fullmäktige gav sitt godkännande efter en lång debatt och med reservation från SD och V.

Skjuts upp?

Tidigare har det sagts att avgörandet kommer 2018, men kommunalrådet Anders Wilander (M) är tveksam.

– Jag tror att det blir väldigt svårt för en sittande regering att fatta beslutet under en valrörelse.

Satsningen är nödvändig, även om beslutet inte fattas nästa år, är hans bedömning.

KD är inte lika övertygade om att järnvägen måste vara avsedd för höghastighetståg. Mats Antonsson (KD) sa, bland annat:

– Det är framtiden att åka kollektivt, så ur miljöhänsyn är det självklart att säga ja. Men vårt primära mål måste vara att förbättra kollektivtrafiken för Tranås. Med hastigheter på max 250 kilometer i timmen kanske vi kan få en annan kurvdragning där vi slipper broar över sjön Sommen eller tunnlar under. Det kan inte vara någon större skillnad mellan att åka i 320 eller 250 kilometer i timmen. Det finns en viss kluvenhet kring detta.

Ja till station

Oppositionsrådet Mikael Stenquist (S):

Annons

– Vi säger ja till ett stationsläge, det är jätteviktigt. Det är det vi tar beslut om, inte sträckningar och teknik. Detta är ett av de största beslut vi kommer att stå inför i framtiden.

Han jämförde satsningen på järnväg med nybyggare.

– Titta på Norraby udde, en halv miljard kronor har plöjts ner i bostäder där ute. Det är folk med framtidstro som har byggt. Att säga nej till en sådan här satsning vore oklokt. Vi är med så länge som möjligt, tills vi vet konsekvenserna.

Vill inte betala

Björn Forsell (SD):

– Vi måste vara med och undersöka, men vi har lagt tillräckligt med miljoner på det nu. Och varför ska vi betala 200 miljoner och Värnamo 30 miljoner? Vem har hittat på det? Hur ska vi kunna bygga bostäder om vi inte har en enda bostad på gång nu.

Jimmy Karlsson, planerare på Tranås kommun, förklarade skillnaden i insats mellan Tranås och Värnamo:

– Tranås ligger mellan Linköping och Jönköping. Vi har 8 500 yrkesarbetande varav 200 pendlar åt varje håll. I Mjölby däremot är det 40-50 procent som pendlar ut. Höjd utbildningsnivå, höjda inkomster och att Tranås går från att vara en isolerad arbetsmarknad till att vara helt integrerad, är de stora nyttorna.

Inga stora risker

Erik Nygårds (L):

– Vi tar inga stora risker genom att skriva under. Vi visar att vi är engagerade och vill att järnvägen byggs. Men vi får ha respekt för att andra krafter avgör om det ska bli av.

Suzanne Schöblom (V):

– Jag är medlem i Naturskyddsföreningen och vi är inga bakåtsträvare. Vi vill också jobba framtidsinriktat och expansivt. Vårt förslag om en ny järnväg är miljömässigt bättre. Jag kan tänka mig att avsätta pengar och vara med och finansiera, men är emot höghastighetsprojektet. Därför yrkar jag avslag på liggande förslag.

Politiskt mod

Kew Nordqvist (MP):

– Vi får också en avlastad södra stambana som kan fyllas med godstrafik. Då får vi en väldigt stor miljönytta. Bygget innebär också ökad möjlighet till stopp på mindre stationer som Frinnaryd och Sommen. Vi måste lyfta blicken och satsa för våra barnbarn och barnbarnsbarn. För det krävs politiskt mod.

Leif Andersson (C):

– Det är bra med en diskussion i fullmäktige för det är ett viktigt beslut. Det är viktigt att få bättre pendlingsmöjligheter så att man kan bo i Tranås och jobba på annan ort. Jag tycker också att politikerna vågade mer förr.

Jennie Saxfeldt (M):

– Det krävs modiga politiker för den här typen av framtidstro. Man kan inte inbilla sig att en stambana byggd för 100 år sedan ska räcka till nu. Vi kan inte vara arga för att tidtabellerna inte hålls. Stationsläget kommer att göra lika mycket skillnad som för 100 år sedan, när stambanan byggdes.