Enligt åtalet har mannen vid två tillfällen, under en period av två dagar i augusti i år, haft samlag med en person som var under 15 år.

Målsägandens namn och därmed även kön är sekretessbelagt i stämningsansökan. Personen är hemmahörande på Höglandet.

Åklagaren hävdar att mannen har ”vetat om eller varit oaktsam beträffande omständigheten” att personen var under 15 år gammal och därmed ett barn i lagens mening.

Mannen är frihetsberövad sedan den aktuella dagen i mitten av augusti. Han förnekar brott men erkänner händelseförloppet.

Som bevis åberopar åklagaren dels videoförhör med målsäganden för att styrka att samlag genomförts och att personen är under 15 år, dels analysresultat som ska bevisa att målsäganden var påverkad vid tillfället.

Därtill ska förhör hållas med en tredje person som ska berätta om vad han sett av målsägandens kontakter med den misstänkte före, under och efter gärningen. Detta hoppas åklagaren ska bevisa att samlag genomförts och att den åtalade kände till målsägandens ålder.