Annons

Annons

Annons

Tranås

Insändare
Replik: Så mycket kostar de äldre på Råsvägen

Replik: Skaver Råsvägens boende er politiker? (29/8)

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändarskribenten svarar kring Kostnaderna för särskilt boende för äldre på Råsvägen.

Bild: Elin Elderud

Annons

Till att börja med vill jag framföra att jag blir glad över att du och din hustru är tacksamma för äldreomsorgen och att ni uppskattar Råsvägens äldreboende.

När Råsvägens äldreboende byggdes lämnades lokalerna i Stoeryd. De var inte alls byggda för äldreomsorg inom demens. Råsvägen planerades grundligt för kommande behov, både för vanlig äldrevård men även till personer med demens. Råsvägen var efterlängtat då många personer hade väntat på plats längre än vad Socialstyrelsen tillåter. 30 platser i Stoeryd blev då 54 platser på Råsvägen.

Socialnämnden ansvarar för fem boenden (Lövstagården, Råsvägen, Uvaberg, Ågränden och Östanå). Socialnämnden beslutade att upphandla Råsvägen och detta har förlängts till och med 31/8 2025. Socialförvaltningen har kontinuerligt följt upp efterlevnad av avtalet och Råsvägen har vidtagit åtgärder men förvaltningens bedömning är att avtalet har efterlevts och att verksamheten har bedrivits i enlighet med de kvalitetskrav som socialnämnden har ställt. Under 2023 har förvaltningens uppföljning dock visat att det fortsatt varit brister gällande ledning och styrning. Det har varit rotation gällande verksamhetschef och 25% av ordinarie tjänster är vakanta. I Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har Råsvägen fått ett högt värde på brukarnöjdhet och även goda resultat i övrigt när det gäller förtroende för personalen, trygghet och hög kvalitet på boende.

Annons

Annons

Under pandemin var det många tranåsbor som avvaktade med att söka plats på äldreboendena i Tranås liksom övriga Sverige. Efter pandemin har ansökningarna ökat igen men inte i samma omfattning. Fler äldre personer önskar bo kvar längre i sin vanliga lägenhet och då med hemtjänst.

Socialnämndens budget har under många år varit underfinansierad och inte ens tilläggsanslagen har räckt. Inför budgetarbetet i höst har nämnden lagt fram en plan för att kunna komma i ekonomisk balans. Det innebär besparingar men även en begäran om ett årligt tillskott på 12 miljoner kronor.

Betalningen till Råsvägen ersätts av socialnämnden utifrån ett vårddygnspris och för år 2023 betalas 1696 kr per dygn för varje person som bor där. Det är något högre än dygnskostnaden för de boenden kommunen själv driver. Detta belopp ska bekosta lön till personal dygnet om, ledningspersonal, utrustning i form av tekniska hjälpmedel, mat mm.

Utöver dessa kostnader så betalar socialtjänsten hyrorna till Tranåsbostäder för samtliga lokaler, inklusive Råsvägen. Så sammanfattningsvis räcker den avgift och hyra som varje person betalar (upp till 16 000 kr/månad) endast till cirka 30% av den totala kostnaden att för att bo på ett äldreboende.

Mats Antonsson, ordförande socialnämnden Tranås

LÄS MER: Insändare: Skaver Råsvägens boende er politiker?

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan