Annons

Annons

Annons

Jönköpings länstrafik

Så sticker JLT:s biljettpriser ut – här är man dyrast: ”Vi satsar mer på resenärer som reser ofta”

Jönköpings länstrafik är den region i närområdet som har högst pris på en enkelbiljett.

– Olika regioner har olika förutsättningar. Vi vill gynna de resenärer som åker mycket, säger Tommie Ekered (M), ordförande i TIM-nämnden.

√ Se listan på hur biljettpriserna ser ut i närliggande län.

Text

Tommie Ekered (M), ordförande i TIM-nämnden, anser att den som reser med kollektivtrafiken ofta ska gynnas i första hand före den som reser mer sällan och därför köper en enkelbiljett.

Bild: Robert Eriksson

Annons

Vid årsskiftet höjdes biljettpriserna i Jönköpings län efter att politikerna i regionfullmäktige beslutat om en total höjning på 8,5 procent (inklusive indexuppräkning), något som mött av kritik.

Vid en jämförelse med regionerna i närområdet (Kronoberg, Kalmar, Skåne, Östergötland och Västra Götaland) ligger priset på enkelbiljett för en zon faktiskt högst i Jönköpings län.

Tommie Ekered, som är ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM), medger att Jönköpings län redan före prishöjningen hörde till de regioner i närområdet som låg lite högre just vid en jämförelse av priset på en enkelbiljett. Men att göra en jämförelse av priset för en zon rakt av tycker han blir missvisande.

Annons

– I kronor handlar det inte om någon jättestor skillnad. Vi har sedan tidigare jobbat fram en ny zonindelning där vi förstorat zonerna. Det ser olika ut mellan regionerna hur stor zonindelning man har. En del har flera mindre zoner istället, medan vi har större zoner, förklarar Tommie Ekered.

Annons

I kronor handlar det inte om någon jättestor skillnad

Han förklarar att man från regionledningens sida anser att resandet måste bära sin del och att det antingen blir skattekollektivet eller resenären som får betala. Han har förståelse för att en del kan uppleva att enkelbiljetten blivit dyr.

– Vi satsar mer på att gynna de resenärer som reser ofta och har därför utvecklat ett periodbiljettsystem där den som reser ofta får rabatt per resa. Det gör att din resa blir billigare. Vi vill få fler att åka med kollektivtrafiken och slippa ta bilen, förklarar Tommie Ekered.

Tommie Ekered säger att det är billigare att resa med kollektivtrafiken än att köra egen bil och allt vad det innebär med höga drivmedelskostnader, parkeringsavgifter och annat som hör till att äga en bil.

Bild: Robert Eriksson

Han berättar att även en enkelbiljett är billigare i jämförelse med om du tagit bilen, om man förutom bränslekostnaden räknar med kostnad för parkering och andra kostnader som det innebär med att ha bil. Han tror att många kanske inte har med det i beräkningen och hänvisar till att bränslekostnaderna ökat mycket på senare tid.

Tommie Ekered gör en gest mot en tabell på datorn där en uträkning visar hur den som reser med olika periodkort gynnas ekonomiskt av rabatten som finns.

– Åker du en 30-dagarsresa i en zon med periodkort betalar du ju egentligen bara för 19 av de 30 dagarna, sedan åker du gratis. Om du åker med ett periodkort i två zoner och också reser hem betalar du nio och en halv resa av elva resor. Vinsten blir ännu större om du har ett länskort, förklarar han.

Annons

Annons

Även om priset på enkelbiljetter höjts berättar Tommie Ekered att exempelvis priset på ungdomskortet och seniorkortet bara ökat marginellt. I budgeten finns det med att man ska se över kostnaden för studentkort, något som har som syfte att göra det mer förmånligt för den gruppen att resa med kollektivtrafiken.

Jag tänker att åldersgruppen 65-70 år är en köpstark grupp

Sedan den 28 mars 2022 är det även möjligt för personer med funktionsnedsättning som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning att resa i den allmänna kollektivtrafiken med seniorkortet.

I närliggande regioner varierar det var gränsen för att åka med seniorkort går. I Jönköpings län ligger gränsen vid 70 år.

– Det har varit en diskussion tidigare var gränsen ska gå. Jag tänker att åldersgruppen 65-70 år är en köpstark grupp i dag, därav att gränsen inte satts vid 65 år istället. Vid 70 år får en del sämre ekonomiska förutsättningar. Man kanske blivit ensamstående eller har svårt att ha bil, resonerar Tommie Ekered.

Slutligen känner han sig nöjd med att undersökningar med resenärerna visat att 46 procent i länet anser att resan är prisvärd, jämfört med 37 procent som rikssiffran ligger på.

– Visst är det inte 100 procent och det är mycket som vägs in i betyget, men jämfört med riket är det bra, säger Tommie Ekered.

Fakta

Så mycket kostar biljetterna i närliggande län

Jönköpings län:
Enkelbiljett en zon, vuxen: 38 kronor.
Kostnad 30 dagars periodkort, vuxen, en zon: 750 kronor.
Åldersgräns för seniorkortet: Gränsen går vid 70+ och ett kort kostar 210 kronor och gäller i hela länet.

Kronobergs län:
Enkelbiljett en zon, vuxen: 29 kronor vid självservice, 32 kronor vid bemannad försäljning.
Kostnad 30 dagars periodkort, vuxen, en zon: 569 kronor (självservicekanal) / 626 kronor (bemannad försäljning).
Åldersgräns för seniorkortet: Seniorkort kan man beställa när man fyllt 80 år. Då får man åka fritt i hela Kronobergs län med både buss, Krösatåg och Öresundståg.

Kalmar län:
Enkelbiljett en zon, vuxen: 34 kronor.
Kostnad 30 dagars periodkort, vuxen, en zon: 748 kronor.
Åldersgräns för seniorkortet: Seniorbiljett kan köpas av personer som är 65 år eller äldre samt för personer som får sjukersättning från Försäkringskassan. Biljetten är giltig i hela länet och gäller 30 dagar från aktiveringsdag. Det kostar 215 kronor.

Östergötlands län:
Enkelbiljett en zon, vuxen: 27 kronor för liten zon/stadszon.
Kostnad 30 dagars periodkort, vuxen, en zon: 656 kronor för liten zon/stadszon.
Åldersgräns för seniorkortet: Pensionärsrabatt gäller för alla personer från 65 år eller äldre. Det gäller även yngre som tar ut allmän pension och för personer som har aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan. Pensionärsrabatt ersätter seniorrabatt som fanns tidigare. Rabatten finns på alla biljetter, och en 30-dagarsbiljett kostar till exempel 459,20 kronor.

Västtrafik:
Enkelbiljett en zon, vuxen: 36 kronor.
Kostnad 30 dagars periodkort, vuxen, en zon: 835 kronor.
Åldersgräns för seniorkortet: Det är kommunerna i länet som beslutar om de ska erbjuda seniorbiljett och från vilken ålder (65 eller 75 år). Kommunen betalar seniorbiljetten, men vissa kommuner tar ut en administrativ engångsavgift.

Skånetrafiken:
Enkelbiljett en zon, vuxen: 27 kronor.
Kostnad 30 dagars periodkort, vuxen, en zon: 569 kronor.
Åldersgräns för seniorkortet: Flera skånska kommuner erbjuder personer som är över en viss ålder att resa fritt. Du reser man gratis med buss och tåg inom sin hemkommun. Som biljett använder man Skånetrafikens reskort. Åldersgränsen varierar 67 år och 75 år mellan de olika kommunerna.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan