Annons

Annons

Annons

Insändare
Åtgärda försämrade vägar och järnvägar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Både väg- och järnvägsnätet är i stort behov av underhåll – och i det läget är det helt fel att satsa på höghastighetståg, menar insändarskribenterna.

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

Under åtta år av socialdemokratiskt styre har vi fått bevittna hur underhållet av våra vägar blivit allt sämre. Den så kallade underhållsskulden, det vill säga hur mycket pengar som saknas för att ha ett fullgott underhåll, beräknas av Transportföretagen till 42 miljarder för våra vägar år 2030 och redan nu är den 45 miljarder för järnvägen.

Trots att beslut tagits om åtskilliga miljarder mer till underhållet uppger Trafikverket att pengarna inte räcker. Såväl väg- som järnvägsnätet fortsätter förfalla. I detta läge väljer regeringen att satsa på höghastighetståg, ett projekt som inte är samhällsekonomiskt lönsamt och som tar viktiga pengar från såväl väg- som järnvägsunderhållet.

Annons

Sverigedemokraterna vill stoppa satsningen på höghastighetståg. Regeringens nationella plan innehåller närmare 900 miljarder fram till 2033 och då är intäkter från trängselskatter medräknat. Att man under samma period enligt trafikverket får en sämre standard på vägar och järnvägar är ganska häpnadsväckande.

Annons

Regeringens vilja att driva igenom höghastighetssatsningen är ett stort misstag. Vi behöver mer järnväg, men rätt järnväg. Att bygga en järnväg där godstransporter inte får köra är huvudlöst. Vem bygger vägar som lastbilar inte får trafikera?

Till saken hör också att Jönköping ska bli en huvudknutpunkt i höghastighetsjärnvägssatsningen som nu kallas nya stambanor. Vi sverigedemokrater bygger gärna ny stambana till Göteborg för att öka både persontransporter men också godstransporterna.

Jönköping, som är ett stort nav för gods, bör ha järnvägsspår som kan trafikeras av godstransporter. Om dessa spår inte tillåter godståg finns en stor risk att tågen susar förbi i hög hastighet. Det är mycket dyrare att bygga järnväg för höghastighetståg än ”vanlig” järnväg och genom att bygga ut nya stambanor med vanlig järnväg kan man bygga mer järnväg för pengarna, dessutom ger man godståget fler vägar att transporteras på och systemet blir mer robust.

Vi vill bygga bort flaskhalsar i vägnätet såväl som järnvägsnätet och framför allt underhålla den befintliga infrastrukturen. Lägg ner prestigeprojektet höghastighetståg! Använd skattepengarna mer effektivt och satsa på underhåll så att de som pendlar slipper stå på perrongen och vänta på ett försenat tåg, eller ett tåg som inte ens stannar.

Thomas Morell (SD)

Trafikpolitisk talesperson

Samuel Godrén (SD)

regionråd

Håkan Nyborg (SD)

regionpolitiker, Tranås

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan