Annons

Annons

Annons

Tranås

Insändare
Tranås kommuns beslut inte förankrat hos lärarna

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Nästan nio av tio pedagoger tycker att Tranås kommun har fattat fel beslut, enligt insändarskribenten.

Annons

Skolledningen i Tranås kommun har tagit beslutet att gå ur NTA (Naturvetenskap och Teknik för alla). Beslutet har fattats utan dialog med personal, trots att 89 procent av pedagogerna enligt en nygjord enkät anser att detta är ett felaktigt beslut. Återigen får vi en signal att våra elever inte är värda att satsas på.

Sedan 2003 har Tranås kommun varit medlem i NTA skolutveckling ek. förening. Den har Kungliga Vetenskapsakademiens uppdrag att;

Annons

• Utveckla teman som stödjer ett elevaktivt undersökande arbetssätt, inom NO/Tk och matematik, kopplat till grundskolans och förskolans läroplan.

• Utveckla olika former av kompetensutveckling för pedagoger/lärare, som direkt kan användas av föreningens medlemmar.

NTA:s koncept har positiva effekter på elevers skolresultat. Det konstaterades i en studie vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Uppsala universitet 2020. NTA driver kontinurligt skolutveckling på hög nivå inom Tk- och NO-undervisning. Det laborativa undersökande arbetssättet är väldigt uppskattat av eleverna.

Annons

Eleverna får med NTA ett större intresse och nyfikenhet på naturvetenskap. Detta vill vi ge våra elever för att inspirera till naturvetenskapliga studier och utveckling av vårt framtida samhälle. NTA strävar också efter samverkan med högre utbildning och lokalt näringsliv för att stimulera lokalt utvecklingsarbete och fördjupad kompetensutveckling hos lärare. Undervisande lärare i åk 7-9 anser att eleverna har väldigt mycket mer kunskaper nu än tidigare särskilt vad gäller laborationer och dokumentation.

Teman med tillhörande materiallådor sträcker sig från förskolan till åk 6. I kommunen finns ett komplett inköpt material som uppdateras och distribueras till skolorna inför varje termin. Detta gör att lärarna kan lägga mer fokus på undervisning än materialletande.

Materialet är omfattande och får vid ett utträde ur föreningen inte användas. Risken är att undervisningen blir mer teoretisk än laborativ och undersökande. Vad tänker ledningen nu? Ska materialet gömmas undan och inte kunna uppdateras och användas när vi inte längre är medlemmar?

Annons

Det kommer kosta stora summor att köpa in nytt laborativt material till alla skolor. Var ska dessa kostnader tas? Blir det verkligen en besparing? En dialog med oss lärare och gärna besök av våra högsta chefer i våra NTA-klassrum hade varit önskvärt innan beslutet togs. Lockar verkligen en nedrustning av vår skola fler kommuninvånare till Tranås kommun?

NTA-lärare på låg- och mellanstadiet i Tranås kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan