Annons

Annons

Annons

Tranås

Insändare
Replik om griftegårdarna: ”Denna jämförelse är inte helt relevant”

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Mikael Åhman, park- och griftegårdschef, och Peter Springfeldt, enhetschef griftegården, svarar efter kritiska insändaren.

Bild: Emelie Makrill

Annons

Skribenten av insändaren ”På tiden att Svenska Kyrkan i Tranås tar tillbaka begravningsverksamheten” i Tranås Tidning den 5 april 2022, utgår ifrån att Tranås kommun äger alla kyrkobyggnader belägna i kommunen. Det stämmer inte eftersom att det är Tranås pastorat som äger byggnader och kyrkogårdsmarken i Adelöv, Linderås, Säby och Sommen. I egenskap av huvudman för begravningsverksamheten förvaltar sedan Tranås kommun marken på kyrkogårdarna och tillhörande byggnader, exempelvis bårhus och gravkor. Tranås kommun förvaltar även fastighetstillbehör såsom murar, grindar, grindstolpar med mera.

Annons

År 2000 övertog Tranås kommun ansvaret som huvudman för begravningsverksamheten, från Tranås pastorat. Kommunen övertog då en ansenlig skötselskuld som hade upparbetats fram till år 2000, i form av undermåligt underhållna murar och grindstolpar. Det var inga perfekt skötta anläggningar som övertogs. Exempelvis hade murarna 200-300 år på nacken och förfallet har inte skett de sista 20 åren, utan pågått under lång tid. Kyrkogårdarnas fastighetstillbehör har brister som huvudmannen Tranås kommun har för avsikt att rätta till, genom ett långsiktigt systematiskt arbete utifrån prioriteringar av säkerhet och kulturvärden.

Annons

Skribenten av insändaren menar även att det är skillnad på skötselnivån mellan griftegårdar i Tranås tätort och på landsbygdens griftegårdar, när det gäller underhåll av murar. Denna jämförelse är inte helt relevant eftersom att det till stor del är olika typer av stenmurar som finns på griftegårdarna. De stenmurar som finns på exempelvis Nya Griftegården är uppförda under början av 1980-talet och renoverade år 2008. Det är därför naturligt att de mer nyuppförda murarna är i bättre skick än de som är flera hundra år gamla, som är belägna på landsbygdens griftegårdar. Griftegårdsverksamhetens absoluta målsättning är att erbjuda samma skötselnivå på alla våra griftegårdar men griftegårdarna har helt olika förutsättningar och olika behov av insatser.

Kommunen har årliga revisioner i samband med bokslut som säkerställer att skattebetalarnas pengar används kostnadseffektivt, enligt de regelverk som finns att följa. Skribenten anser att det bör utses begravningsombud för att bevaka medborgarnas rättigheter. Kommunen är, till skillnad från Svenska kyrkan, en neutral part inför olika trosinriktningar och därför behövs det inte något begravningsombud.

Annons

Det finns alltid saker i en verksamhet som kan göras ännu bättre. I dagsläget arbetar Griftegårdsverksamheten med att ta fram en kulturhistorisk inventering över gravanordningar på samtliga griftegårdar inom kommunen tillsammans med länsmuseet i Jönköping. Dessa inventeringar kommer ligga till grund för bevarandeplaner som griftegårdsverksamheten kommer jobba utefter de nästkommande 50 åren. Griftegårdsverksamheten försöker ständigt utveckla verksamheten till förmån för Tranås kommuninvånare.

Mikael Åhman, park- och griftegårdschef

Peter Springfeldt, enhetschef griftegården

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan