Annons

Annons

Annons

Tranås

Insändare
Mats Antonssons replik gällande begravningsavgiften

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Hur hög kommunalskatten respektive begravningsavgiften ska vara avgörs varje år genom beslut i kommunfullmäktige, framhåller Mats Antonsson (KD).

Bild: Emelie Makrill

Annons

Begravningsavgiften är, som insändaren skriver, till för att täcka kostnader för begravningsväsendet och de kyrkogårdar och griftegårdar som huvudmannen ansvarar för. I Tranås är det Tranås kommun som är huvudman för denna verksamhet och den lyder under Teknik- och griftegårdsnämnden.

Annons

Annons

Skatteintäkter genom kommunalskatten används till kommunal verksamhet. Begravningsavgiften används till begravningsverksamheten. Ingen sammanblandning sker av dessa pengar, både intäkter och kostnader särredovisas helt enligt begravningslagen. Hur hög kommunalskatten respektive begravningsavgiften ska vara avgörs varje år genom beslut i kommunfullmäktige.

Under årens lopp har begravningsavgiften varit 24 öre per intjänad hundralapp vilket ger cirka 9 miljoner kronor till begravningsverksamheten varje år. Under flera år har denna verksamhet gett miljoner i överskott och det samlade överskottet var cirka 5,5 miljoner vid utgången av år 2021.

Begravningsverksamheten får under år 2022 en oförändrad budget (9 miljoner kronor) och pengarna tas av överskotten från tidigare år. Inga pengar har fördelats över till kommunal verksamhet. Detta gör att avgiften kunnat sättas till 14 öre under år 2022. Efter justeringen finns fortfarande cirka 1,5 miljoner kronor kvar av fonderade medel.

Jag utgår från att alla parter jobbar för en god dialog mellan Tranås kommun och Svenska kyrkan både vad avser den löpande skötseln och framtagandet av skötselplaner för alla åtaganden som huvudmannen ansvarar för.

Mats Antonsson, ordförande teknik- och griftegårdsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan