Annons

Annons

Annons

Annons

Tranås

Insändare
Konsult anlitades för att ta fram redan känd kunskap

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skribenten menar att en konsult anlitats av Tranås kommun för att ta fram redan känd kunskap.

Bild: Emelie Makrill

Annons

Att nyttja befintlig kunskap eller inte – det är frågan i Tranås.

Lite förvånad blir jag då det går att läsa att kommundirektören i Tranås fått i uppdrag att anlita ett konsultföretag, Kairos future, för att ”blicka in i Tranås framtid”. Inte förvånad över att framtidsperspektiv är viktiga för en kommun, för de är viktiga, utan mer över kommundirektörens tillvägagångssätt.

Annons

Enligt kommunalrådet skulle resultatet visa hur kommunen ska få fler 30–50-åringar att flytta till och få arbete i Tranås

De två rapportansvariga från företaget redogjorde för rapportens innehåll vid ett extra insatt kommunstyrelsesammanträde i januari 2022. Kostnad: mellan 100 000 och 200 000 kronor.

Annons

Själv vill jag hävda vikten av att i första hand dra nytta av redan befintlig kunskap. Vilket ofta är billigare, men också ett bra sätt att få reda på hur andra kommuner tänkt i samma situation.

Det finns flera användbara alternativ till befintlig kunskap i Sverige som Tranås kommun kunde utnyttjat, till exempel forskningsresultat från Josefina Syssner vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet eller från professor Charlotta Melander vid Jönköpings International Business School. Eller varför inte studera Tillväxtverkets tio pilotprojekt i kommuner med ungefär samma storlek som Tranås där även syftet var det samma som i Tranås? Forskningsresultat som i princip är kostnadsfria att ta del av.

Det är förvånande att se att kommundirektören inte verkar ha tillgodogjort sig något av den här redan producerade kunskapen utan i stället beställt ett underlag från ett konsultföretag.

Än mer förvånad blir jag då det sägs att rapportens resultat har en vetenskaplig förankring eftersom den bland annat innehåller statistik. Såvitt jag ser i Kairos future rapport är ingen av de ansvariga för rapporten forskare. Inte heller visar rapportens referenser någon förankring i vetenskap.

Annons

Nog kunde Tranåsbor kräva mer av kommunens högsta tjänsteman. En större försiktighet med hur skattepengar används borde eftersträvas. Hur kunskap används visar även vilken betydelse och tilltro kommuninvånarna kan ha till kommunen. Det är därför något som vore högst önskvärt inte minst i Tranås framtida visioner.

Sven Jarhag

Tranås

Annons

Annons

Till toppen av sidan