Annons

Annons

Annons

Annons

ledare liberalTranås

Brev till ledarsidan: Vi ska hjälpa till på resan mot egen försörjning

Mats Holmstedt (M) svarar på ledare om nya normer för försörjningsstöd i Tranås kommun. Tidningens ledarskribent svarar direkt.

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Mats Holmstedt (M), kommunstyrelsens ordförande i Tranås.

Bild: Elin Elderud

Annons

Genmäle på tidningens ledare "Biståndstagare ska ut i jobb – inte tvingas flytta".

Tranås kommun har två ansikten, där det ena är den välmående kommunen med fina boendemiljöer, fantastisk natur och fritidsmöjligheter samt ett mångfacetterat näringsliv. Det andra ansiktet är precis det som skrivs i ledaren en osund socioekonomi vilket leder till placering som nummer åtta i Sverige när det gäller att betala ut mest försörjningsstöd per invånare (sammantaget cirka 50 miljoner per år).

Detta påverkar vår kommuns ekonomi menligt och minskar utrymmet för de satsningar vi vill göra inom vård, omsorg, skola samt idrotts- och fritidsområdet.

Annons

Vi är extremt målmedvetna och vi ska inte vara kvar på plats 8 i Sverige. Vår kommuns målsättning är att hjälpa till med resan från bidragsförsörjning till en egenförsörjning via jobbmatchning, utbildning etc. Det är här de stora samhällsvinsterna finns, både för kommunen och den enskilde invånaren.

Annons

Försörjningsstöd ska vara ett skyddsnät för den som verkligen behöver det. I stället har det för många blivit ett sätt att långvarigt försörja sig. Det är omoraliskt och orättvist. Det borde införas ett bidragstak så att det aldrig kan löna sig bättre att stapla bidrag på varandra än att jobba, samt att den som är arbetsför och lever på bidrag ska avkrävas motprestation och aktivitet på heltid.

Tranås kommun kommer aldrig att ägna sig åt så kallad social dumpning utan vi kommer ta hand om och hjälpa våra invånare som behöver stöd till en egenförsörjning. I alliansens förslag till beslut var samtliga förslag på besparingar direkt riktade mot barn borttagna för vi följer riktlinjerna i FN:s barnkonvention.

Mats Holmstedt (M)

Kommunalråd, Tranås kommun

SVAR DIREKT:

Tranås kommuns ambition att ta kontroll över kostnaderna för försörjningsstöd, bland annat genom att ha lyft stödet ur socialnämndens budget, är lovvärd. Ledarsidan är inte negativ till ett nationellt beslutat bidragstak, men det skulle beröra få och det vore fåfängt att tro att det väsentligt skulle förändra bilden i Tranås.

Annons

Det är kraftfulla arbetsmarknadsinsatser i kombination med tydlig förväntan som kommer att göra verklig skillnad. Att lagstifta om krav på motprestation för försörjningsstöd är överflödigt, eftersom socialtjänstlagen redan medger att en kommun kräver det.

Ledarsidan håller inte med Mats Holmstedt om att alla besparingsförslag riktade mot barn ratades i alliansens förslag till beslut. Boendenormen reglerar hur rymligt barnfamiljer med försörjningsstöd får bo och är därmed i allra högsta grad direkt riktad mot barn.

Per-Ola Nilsson

ledarskribent

Annons

Annons

Till toppen av sidan