Annons

Annons

Annons

Tranås

Detta säger Trafikverkets rapport om höghastighetsbanan – så skiljer sig alternativen

Med en kostnadsram om 205 miljarder kronor krävs stora justeringar jämfört med den ursprungliga utformningen av höghastighetsbanan. I alla de nya alternativen som Trafikverket tagit fram är Tranås ett av tre stopp som fått maka på sig.

Text

I de fyra nya alternativ som Trafikverket tagit fram i arbetet med en höghastighetsbana finns inte Tranås med.

Bild: Emelie Makrill

Annons

Senast den sista februari hade Trafikverket på sig. Regeringen ville att myndigheten skulle redovisa alternativ till de nya stambanorna för höghastighetståg, detta inom investeringsramen 205 miljarder kronor (i 2017 års prisnivå).

Det gäller sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö och i ett beslut från 2016 skulle Tranås få ett av stationslägena.

När Trafikverket fick det nya uppdraget av regeringen förra sommaren såg det dock mörkare ut för Tranås del och i de fyra alternativa lösningarna finns inte Tranås med alls.

I rapporten skriver Trafikverket att myndigheten inte rekommenderar något särskilt av utredningsalternativen, utan att kostnaderna, effekterna samt konsekvenserna av samtliga utgör underlag för regeringen.

Annons

Förutom kostnadsramen på 205 miljarder kronor skulle alternativen även vara utformade för att ge kortare restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg. De skulle även ge en ökad kapacitet för person- och godståg sett till den totala järnvägsanläggningen.

Annons

Ett av alternativen (det fjärde) beräknas redan på förhand att överstiga kostnaden. Det togs fram för att, i jämförelse med de andra alternativen, bland annat illustrera effekterna av mer centrala stationslägen.

I jämförelsealternativet – där Tranås finns med i enlighet med Sverigeförhandlingen – har Tranås ett externt läge och de stationer som har en sådan placering syftar främst till att fungera som bytesstationer mellan olika trafiksystem.

I övriga fyra utredningsalternativ har Tranås alltså tagits bort helt. De enda andra stationslägena, som också är borttagna i alla alternativ, är Vagnhärad och Skavsta.

Förutom att orterna skiljer sig är det också olika huruvida stationsläget är centralt eller inte.

”I både relationen Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö är det främst externa stationslägen och ändrade trafikupplägg på den gemensamma sträckan Stockholm-Jönköping som bidrar till de kortare restiderna jämfört med jämförelsealternativet”, skriver Trafikverket.

Vad gäller restiden med direkttåg mellan Stockholm och Malmö så är den beräknad till 2,5 timmar i alternativet där Tranås finns med. I övriga alternativ så är restiden följande (inklusive tre minuters uppehåll i Lund): 1) Två timmar 28 minuter. 2) Två timmar 25 minuter. 3) Två timmar 23 minuter. 4) Två timmar 29 minuter.

Restiden Göteborg-Stockholm är i jämförelsealternativet 2 timmar och fem minuter. De nya alternativen: 1) Två timmar en minut. 2) En timme 56 minuter. 3) En timme 54 minuter. 4: En timme 59 minuter.

Annons

Annons

När det kommer till priset så är det bland annat mängden tunnlar och broar som får priset att ”spåra ur”. I ett diagram framgår att jämförelsealternativet har störst andel av just detta.

Ett beslut om 205 miljarder kronor i kostnadsram innebär stora justeringar av funktion och utformning. Dels behöver anläggningsmassan minska, dels behöver frihetsgraden i den geografiska sträckningen ökas.

Det menar Trafikverket, som även framhåller att den nuvarande utformningen – där Tranås är med – har utvecklats till ett system som möter flera behov, bland annat korta restider, avlastning av befintliga stambanor, stärkta arbetsmarknader och ökat bostadsbyggande.

Justeringarna som gjorts i de nya alternativen innebär exempelvis att vissa stationer behöver placeras i mindre kostsamma lägen och att möjligheten till vändande tåg prioriteras bort för att få ner stationsstorleken.

Att göra nationella prioriteringar framför regionala har varit nödvändigt:

"Effekten av detta är en systemfunktion som är mer lämpad för långväga resor än för pendlingsresor och därmed ger ett system som i större utsträckning möter nationella nyttor än regionala”, skriver Trafikverket.

FAKTA: Samtliga stationslägen Malmö-Stockholm och Göteborg-Stockholm

Orter i fetstil har centralt stationsläge, medan de andra har externt.

Jämförelsealternativet:

Borås, Göteborg, Hässleholm**, Jönköping, Landvetter, Linköping, Lund, Malmö, Mölndal, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Skavsta, Tranås, Vagnhärad och Värnamo.

Annons

Utredningsalternativ ett:

Borås**, Göteborg, Hässleholm**, Jönköping, Landvetter, Linköping, Lund, Malmö, Mölndal, Norrköping**, Nyköping, Stockholm och Värnamo.

Annons

Utredningsalternativ två:

Borås**, Göteborg, Hässleholm**, Jönköping, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Stockholm och Värnamo.

Utredningsalternativ tre:

Borås, Göteborg, Jönköping, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Stockholm, station Skånebanan* och station Kust-till-kust-banan*.

Utredningsalternativ fyra:

Borås**, Göteborg, Hässleholm**, Jönköping, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Stockholm samt station Kust-till-kust-banan*.

* Stationsläge vid en kostnadsmässigt lämplig korsningspunkt.

** Kopplingspunkt till befintlig bana för regionaltrafik.

FAKTA: Så mycket kostar de olika alternativen

Alla summor uppgivna i miljarder svenska kronor

Jämförelsealternativet: 295 (plusminus 50)

Utredningsalternativ ett: 220 (plusminus 35)

Utredningsalternativ två: 200 (plusminus 35)

Utredningsalternativ tre: 150 (plusminus 25

Utredningsalternativ fyra: 235 (plusminus 40)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan