Annons

Annons

Annons

Jönköping

Debatt
Debatt: Företagarna är inte över ån ännu

Sverige är beroende av en politik som främjar entreprenörskap och företagande, skriver Företagarnas regionchef Frida Boklund och chefsekonom Daniel Wiberg.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Färre företag skulle medföra förödande konsekvenser för Jönköpings län, skriver artikelförfattarna.

Bild: Kinna Svensson

Annons

Sedan årsskiftet har såväl den ekonomiska utvecklingen som politiken förändras dramatiskt till följd av spridningen av Covid-19. Effekterna av de krisåtgärder regering och myndigheter har infört för att få stopp på smittspridningen av Covid-19 har lamslagit stora delar av näringslivet och flera branscher har helt stannat av.

Även om den mest akuta krisen med dramatiskt BNP-fall och skenande arbetslöshet tycks ha mattats av, är det alldeles för tidigt att ropa hej - vi är inte över ån ännu.

Småföretagarsverige befinner sig i själva verket i en djup lågkonjunktur. Den dystra bilden bekräftas av Företagarnas årliga Småföretagsbarometer.

Annons

För tredje året i rad föll den samlade konjunkturindikatorn för landets småföretagare, vilket innebär att den är på den lägsta nivån sedan 2013. Hela 19 av Sveriges 21 län har upplevt en svagare konjunktur jämfört med fjolårets mätning. 

Annons

Vi läser dagligen att flera av våra fina företag behöver varsla eller i värsta fall går i konkurs. Tyvärr är det inte en isolerad händelse. Våra medlemsföretag vittnar om löner, hyror och avgifter som ska betalas samtidigt som kunderna saknas och orderböckerna är tomma.

Det är ingen bransch, inget företag, som kommer att klara sig helt undan krisen. För företagarna själva handlar det ofta om personliga tragedier, när den verksamhet som man under flera decennier har byggt upp raseras på bara några veckor. 

I takt med att antalet företag som påverkas negativt blir fler, stiger arbetslösheten och utanförskapet ökar. Det kan få förödande konsekvenser för Jönköpings län.

Utöver långsiktiga strukturreformer som stärker Sveriges och svenska företags konkurrenskraft behöver många av de regelförenklingar och insatser som gjorts under rådande kris i någon form förlängas. 

Även om krisen inte på långa vägar är över så måste vi börja blicka framåt och våga satsa för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften i svenska företag.

Det finns tre viktiga reformområden att fokusera på: minskad regelbörda för företag, lägre beskattning av företag och företagare, samt sänkta kostnader för att anställa och förbättrad tillgång till kompetent arbetskraft.

Annons

Annons

De senaste åren har alltför många ansvariga politiker visat på allvarlig okunskap om företagandets villkor. Sverige är beroende av en politik som främjar entreprenörskap och företagande.

Bättre förutsättningar för företagande är en nödvändighet om vi vill gå stärka ur den här krisen. Det innebär fler jobb, ökad tillväxt och välfärd, och fler människor som förverkligar sin dröm som företagare! 

Frida Boklund

regionchef, Företagarna Jönköpings län

Daniel Wiberg

ekon.dr., chefsekonom Företagarna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan