Annons

Annons

Annons

Insändare
Därför ska Eksjö kommun inte hissa regnbågsflaggan

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändarskribenten anser att kommunen ska hissa FN-flaggan och svenska flaggan i stället för regnbågsflaggan.

Tre lokala politiker föreslår i en motion till Eksjö kommun att kommunen officiellt hissar regnbågsflaggan/Prideflaggan under en vecka, för att visa sin solidaritet med hbtq-rörelsen. Av flera skäl är detta ett mindre bra förslag.

Till att börja med – kommuner och statliga myndigheter måste agera utifrån objektivitet och saklighet, och de ska behandla alla lika. Stat och kommun ska upprätthålla lagen och inte ta politisk ställning, inte ens i frågor där en förkrossande majoritet ställer sig bakom. De ska inte gå lobbyorganisationers ärende och skylta med deras symboler. De ska representera alla sina medborgare, och inte flagga för politiska partier, varken för sexliberala grupper eller för stränga asketer, och varken för kristna, för muslimer eller för sekulära organisationer.

Annons

Annons

Är då regnbågsflaggan politisk? Ja, tveklöst är den det. Flaggan står som symbol för hbtq-rörelsen, och den är särskilt förknippad med fenomenet Pride. I många sammanhang kallas den också just för Prideflagga. Det är en politisk symbol för hbtq-rörelsens kamp, trots att förespråkarna för Prideflaggan menar att den står för alla människors lika värde. Men det är ett tveksamt resonemang. Pride är en sexualpolitisk lobbyrörelse, nära knuten till RFSL, som arbetar för att ändra och lösa upp normer genom att till exempel att personer under 18 år ska kunna byta juridiskt kön utan föräldrars medgivande, och att sexköp ska avkriminaliseras.

Jag anser att kommunen bör flagga med FN-flaggan och svenska flaggan, den första som symbol för FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och svenska flaggan därför att, mitt i all mångfald, är vi samtidigt en nation, och vi behöver uttryck och symboler som förenar oss, inte splittrar oss. Svenska flaggan tillhör alla medborgare, oavsett kön, sexuell läggning eller politisk åskådning och är en symbol för frihet och jämlikhet.

Så - stats- och kommunalförvaltning ska upprätthålla lagen. De ska kompromisslöst värna hbtq -personers rätt att slippa bli utsatta för diskriminering. Det är en grundläggande rättighet. Detta gör man bäst via FN-flaggan och människors lika värde, som det uttrycks i FN-deklarationen: ”Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Artikel 2: Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt…”.

Detta är väl något att flagga för!

Staffan Wadström, Eksjö

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan