Annons

Annons

Annons

Insändare
Ja till stadsbruk!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändare/Höglandet

Stadsbruk i Eksjö är en möjlighet för kommunen, där vi har chansen att bland annat bygga gemenskap genom odling anser insändarskribenten. Genrebild.

Coronakrisen har visat på bristerna i vårt nuvarande samhälle och vi är många som ser att den här krisen måste bli början på något nytt. I vår värld av ett föränderligt klimat och en global ekonomi är kriser ingen överraskning. Därför behöver vi se coronakrisen inte som en engångskatastrof, utan som en anledning att fundera på hur vi kan bli bättre förberedda för förändringar. Som en del av vår beredskap behöver vi trygga jobb och mer självständig livsmedelsförsörjning på lokal nivå. På torsdag kan Eksjö kommunfullmäktige påbörja den här resan och jag uppmanar samtliga politiker att ta chansen.

Annons

Annons

Kommunfullmäktige ska rösta om ett medborgarförslag som uppmanar Eksjö kommun att utreda möjligheten för stadsbruk. Stadsbruk är ett nationellt system där kommuner hyr ut mark och erbjuder stöd i form av utbildning, nätverk och hjälp med affärsplanering till småskaliga, kommersiella odlare inom kommunen. Systemet, som finns i bland annat Göteborg, Malmö och Växjö, syftar till att öka matproduktion och hållbar sysselsättning inom kommunen. Dessa målsättningar passar bra med Eksjö kommuns tidigare satta intentioner att öka andelen lokalproducerad mat som serveras i kommunala verksamheter som en del av kommunens hållbarhetsarbete. Medborgarförslaget uppmanar också politikerna att avvakta med att bebygga jordbruksmarken i Kvarnarp tills de utrett möjligheten att använda marken för lokalt kommersiellt jordbruk, en möjlighet som vore i linje med Jönköpings kommuns nyligen fattade beslut att sluta bygga på värdefull jordbruksmark.

Jag stödjer det här medborgarförslaget av två anledningar. För det första är jag orolig över hur beroende vi i Sverige är av att mat kan odlas, hanteras, transporteras och säljas kors och tvärs över världen. Det här är inte bara ohållbart ur ett miljöperspektiv, det gör oss också sårbara när den globala marknaden (och därmed matpriserna) svajar. Genom att uppmuntra till lokala, småskaliga jordbruk ökar vi vår självförsörjning. Stadsbruk kan också skapa arbetstillfällen som är både stabila, inkluderande och miljömässigt hållbara.

Annons

Vidare innebär förslaget en möjlighet för Eksjö att följa med i tiden. De senaste månaderna har den globala ekonomins luftslott rasat, men i spillrorna har människor förts samman i solidariska stordåd. Gemenskap med dem som finns fysiskt nära har blivit viktigare än någonsin, och jag tror att tiden är inne för kommunala projekt som tar sådan samhörighet med i beräkningen. Stadsbruk är ett exempel på ett sådant projekt, som skulle uppmuntra lokalt företagande, lokal matproduktion, och gemenskap i kommunen.

Medborgarförslaget om stadsbruk i Eksjö är en möjlighet för kommunen. Här har vi chansen att minska vår ekonomiska sårbarhet, skapa hållbara jobb, börja ta kontroll över vår livsmedelsförsörjning, producera klimatsmart mat för kommunens verksamheter och invånare, och bygga gemenskap genom odling. Jag uppmanar samtliga politiker att ta vara på den här möjligheten — tiden är kommen!

Sara Löwgren

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan