Annons

Annons

Annons

Insändare
Vad bidrar Eksjös kommunala bidrag med?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Att äga kommunala bolag är ej kommunal kärnverksamhet och ej berättigad om det ej kan visas att verksamheterna ger ett positivt överskott, som kan verka till att hålla ner den kraftiga utdebiterade kommunalskatten. Enda undantaget är bostadsförsörjningen som ingår i kärnverksamheten för kommunen. Denna verksamhet sköts av Eksjöbostäder, ett av kommunen ägt bolag. Resultatet är nedslående och försämras ytterligare då man anställer och sparkar sin VD och utlöser generöst och onödigt avgångsvederlag, för att som efterträdare anställa någon, som arbetar där företrädaren kort tid efter sin miljongåva från Eksjö kommun, anställts i en annan chefsbefattning i Nässjö kommun. Kommer EBO att följa sina inövade rutiner frågar man sig oroligt.

Annons

Nämnas kan att sämsta så kallade allmännyttan bland de fem bästa levererade 15 975 kronor per lägenhet och år och det var Karlstads bostads AB. Bäst var Skövdebostäder med 25 503 kronor per lägenhet och år. Beror EBO:s misslyckande på att man vid anställningar ej utöver CV kräver betyg från utbildning och tidigare anställningar eller att politiker tycker det är enklare att uselt styra med dåliga tjänstemän. Jämför man med på samma sätt framräknade data för privatägda företag, så är det ganska blygsamma siffror, där snittet bland de fem främsta är 39 380 kronor per lägenhet och år.

Annons

EBO erhöll koncernbidrag om 253 800 kronor och redovisade på så sätt en vint på 163 600 kronor. Noll kronor har av EBO betalats till ägaren i år liksom tidigare. En rimlig begäran kanske skulle kunna vara 15 kronor per lägenhet och år.

För en tid sedan kunde man i SMT läsa att någon fullmäktigeledamot begärt att någon extern skulle göra en utredning om de kommunalägda bolagen. Denne fick beskedet att man först ville göra en intern utredning och återkomma i juni månad. Att få den begärda externa utredningen lär bli näst intill omöjligt då vår kommun styrs av en koalition av C+ M+ L+ KD, som i mandat har 31 stycken. Då politiker i vanlig ordning håller varandra om ryggen och röstar efter partipiskans uppmaning lär vi som vanligt få se, att sunt förnuft ej är önskvärt i politiska kretsar.

Dessutom har man fortfarande ej gjort sig av med kommunstyrelsen som varje år blir totalt tillintetgjord av såväl intern- som externrevisorer. Den totalt av revisionen sågade Kommunstyrelsen, som ej fullgör sitt uppdrag på godtagbart sätt är lika sågad som Zlatan-statyn i Malmö. Kort sagt är det hög tid att rensa upp ordentligt i Eksjö kommun annars blir väl konkursen ofrånkomllg.

Gammal och skattetrött

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan