Annons

Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2021

Nya beskedet inom skolan: Stanna hemma även vid lindriga förkylningssymptom

Från och med måndag får varken elever eller personal med förkylningssymptom komma till skolan, det meddelar skolchef Henrik Wågesson.

Annons

Från och med måndag får varken elever eller personal med lindriga förkylningssymptom komma till de kommunala skolorna. Även på Ädelfors folkhögskola är det sagt att förkylda personer ska stanna hemma.

Under fredagen beslutade regeringen om en ny förordning som ger skolorna utökade möjligheter om en skola måste stängas. Det kan exempelvis handla om att förlänga terminer eller genomföra undervisning på helger eller under sommarlovet.

Skolans huvudman kan i samråd med en smittskyddsläkare besluta om att stänga en skola, men det kan även göras om det saknas tillräckligt med personal för att kunna bedriva skolans verksamhet, eller genom rekommendation från Folkhälsomyndigheten, som i nuläget inte ser något syfte med att stänga skolor för att förhindra smittspridning av coronaviruset.

I dagsläget är det inte aktuellt att stänga någon kommunal skola i Vetlanda kommun, det meddelar skolchef Henrik Wågesson.

Annons

– Vi får följa händelseutvecklingen. Vi har viss påverkan med lite ökat antal sjuka elever och kanske något mer antal sjuk personal, men det är inget alarmerande i dagsläget, säger Wågesson.

Annons

Förkylda stannar hemma

Under fredagen kom vad Henrik Wågesson kallar för ett förtydligande gällande skolpersonal och elever. Tidigare har dessa enbart blivit ombedda att stanna hemma om de är sjuka.

– Då har det inte varit särskilt fokus på förkylning.

Men från och med måndag får varken personal eller elever komma till skolan även vid lindriga förkylningssymptom.

– Där var andra grannkommuner något före oss. För att minska smittspridning är det viktigaste att du stannar hemma om du är sjuk eller förkyld. Det gäller barn- och ungdomar inom förskola och skola, liksom personal, och att de begränsar sina privata kontakter tills de är friska. Det är rekommendationen som vi går ut med, säger Wågesson.

"Vi förstår oron"

Om elev eller personal har varit utomlands får de fortfarande vistas i skolan som vanligt, så länge de inte visar symptom på sjukdom.

– Friska barn får gå i skolan, sjuka barn ska stanna hemma. Det är grundinställningen. Vi vet inte läget angående coronasmitta i Vetlanda eftersom man testar inte på det sättet längre.

Vissa elever känner sig oroliga då klasskompisar har varit utomlands, hur ser du på det?

– Vi förstår oron, man får tala med sina lärare och rektorer om det. Det är fortfarande så att är man inte sjuk så sprider man inte heller någon smitta. Därför har du fortfarande rätt att komma till skolan om du inte är sjuk, säger Wågesson.

Förbereder för utmaningar

Verksamheten ser nu över hur skolor fortsatt kan hållas igång med färre personal på plats. På måndag, som är en inplanerad studiedag, skulle egentligen en större föreläsning ha ägt rum, men den ställs in.

Annons

Annons

– Då har vi tid på både lednings- och lärarnivå att arbeta med att förbereda oss för kommande utmaningar. Då kommer vi att planera för hur vi kan säkerställa drift med färre personal. Det kommer också att ske prioritering av olika verksamheter.

Vad gäller undervisningen för eleverna kommer skolan till stor del att förlita sig på tekniska lösningar.

– Skulle vi hamna i ett läge där eleverna får vara hemma är det än mer att försöka jobba med den digitala tekniken för att säkerställa att de kan ta del av undervisningen.

Hur ser det ut med antalet personal på skolorna i dagsläget?

– Det är ju influensatider i vanliga fall, jag har inte fått några uppgifter om att det skulle vara exceptionellt många frånvarande, svarar Henrik Wågesson.

Oro för riskgrupper

På Ädelfors folkhögskola, som drivs av arbetarrörelsens organisationer, hålls kontakt både med kommunen och andra folkhögskolor. En handlingsplan har skapats om det blir så att skolan måste stängas.

– Visst känner man en oro och en osäkerhet. Vi måste tänka att det kan bli så vi måste stänga, och vad händer då med våra deltagare? Hit kommer folk från hela Sverige, säger rektor Ole Busse.

Ädelfors rektor Ole Busse uppmanar både personal och elever att stanna hemma om de är sjuka.

Åtgärder har gjorts för att förhindra smittspridning, som inställda studie- och personalresor. På skolan vistas nämligen riskgrupper, vilket gör att Ädelfors uppmanar både personal och elever till att stanna hemma om de är sjuka.

Annons

– Vi förtydligar hur viktigt det är att stanna hemma, även om man bara är förkyld ska man inte gå till jobbet. De som bor på internatet ska stanna hemma på sina rum, så kommer vi med mat till dem. Det är en komplex verksamhet vi har, för det är även konferens och korta kurser. Vi följer utvecklingen och rekommendationerna noga.

Fotnot: Vetlanda-Posten har sökt rektor för Vetlanda friskola utan att lyckas.

Annons

Annons

Till toppen av sidan