Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Debatten om jämställdhet är så ensidig

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Alf B Svensson, legitimerad psykolog.

Annons

I en krönika konstaterade Marie J Flyckt, utgåvechef på Hall Media att alla krönikor inför den Internationella kvinnodagen skrivs av kvinnor. Jämställdhetsdebatten handlar därför mest om hur kvinnorna drabbas. Trots att männen är de stora förlorarna på många andra viktiga områden i livet. Kvinnodagen uppmärksammas också stort i alla medier. Medan de flesta inte känner till att vi också har en Internationell mansdag den 19 november. Det är inte bara medias fel. Vi män får skylla oss själva. Vi har inte visat något större intresse att gå in i debatten och lyfta fram hur den bristande jämställdheten inte bara drabbar kvinnorna utan också oss.

Ska vi få ett mer jämställt samhälle måste vi oavsett om vi är män eller kvinnor ha lika stora chanser att få ett bra liv. Så är det inte nu. Det måste vi göra något åt. Pojkarna är förlorarna redan i skolan. Många har en antipluggkultur och tar inte skolan på allvar. Tjejerna har därför bättre betyg i alla ämnen utom Idrott och hälsa och klyftan ökar. Nästan dubbelt så många tjejer läser vidare på universitet och högskola. På högstatusutbildningarna läkar- och juristlinjen dominerar nu tjejerna. De kan därför i framtiden lägga beslag på många av de mest attraktiva jobben. Medan många killar får ta de okvalificerade jobben, om de över huvud taget får ett jobb.

Annons

Annons

Framförallt unga män är mer aggressiva, har sämre impulskontroll och begår därför fler brott. Nio av tio som sitter inne för våldsbrott är män. Många hamnar sedan i ett livslångt utanförskap. Män är mer utsatta för våldsbrott medan kvinnorna mer drabbas av sexualbrott.

Män lever inte lika länge som kvinnor. Fler tar också livet av sig, även om kvinnorna gör fler suicidförsök. Män som grupp har sämre social kompetens. Vi är dåliga på att vårda relationer och att hantera konflikter. I sju fall av tio är det därför kvinnan som lämnar mannen. Männen klarar singellivet sämre eftersom de har få nära vänner. Många blir deprimerade, börjar dricka och lever allmänt osunt. En lågutbildad man är inte heller lika attraktiv på kärleksmarknaden som en lågutbildad kvinna. Att leva som frånskild man är till och med större hälsorisk än att få cancer.

Dessa skillnader beror delvis på våra gener. Ska killar och tjejer få lika stora chanser att lyckas i livet räcker det därför inte med att vi behandlar dem lika, något som många tror löser problemet. Vi måste fostra killar och tjejer olika. Vi måste uppmuntra killarna mer än tjejerna att satsa på skolan. Vi måste lära dem att visa mer empati och lösa konflikter utan att slåss. Men också att respektera och inte tafsa på tjejerna. Vi behöver också lära killarna mer än tjejerna hur vi får vänner och hur man först hittar någon att älska och sedan älska den vi hittat.

Om vi mest fokuserar på kvinnornas situation i debatten om jämställdhet, får vi också i framtiden många lågutbildade, arbetslösa, ensamma, arga, unga män. Män som är lätta att rekrytera för antifeminister, nynazister och kriminella ungdomsgäng. Något som inte bara drabbar kvinnorna och våra barn. Det påverkar också folkhälsan och hela samhällsekonomin.

Alf B Svensson

leg psykolog

Annons

Annons

Till toppen av sidan