Annons

Annons

Annons

Annons

Eksjö centrum

Barn och elever är prioriterade – så ska målen nås

Utmaningar som budget i balans, trygg lärmiljö, rekryteringsbehov och att tillgodose behovet av lokaler är några av utmaningarna som barn- och utbildningssektorn står inför. Sektorns helårsbudget visar en negativ avvikelse på 9,2 miljoner kronor, jämfört med lagd budget.

De negativa budgetavvikelserna hos sociala sektorn finns bland annat på posten IKE, Interkommunal ersättning. Det är den ersättning som Eksjö kommun tar ut av andra kommuner som har barn inskrivna på kommunens skolor och fritidshem. Det innebär också att kommunen betalar för skolgången i andra kommuner.

Det är fler elever än tidigare som valt att studera i en annan kommun. De elever från Eksjö kommun som studerar på annan ort gör det på program som är dyrare än de som finns på Eksjö gymnasium.

Annons

Annons

Förslag på en rad åtgärder för att hantera det negativa resultatet på IKE har tagits fram. De är bland annat att Eksjö gymnasium ska fortsätta marknadsföra skolan. I synnerhet estetiska- och humanistiska programmet då elever från andra kommuner sökt sig till dessa program.

Programutbudet ska ses över och för läsåret 2020/2021 kan det ske justeringar för att minska kostnaderna. Personalorganisationen på gymnasiet ska ses över för att hitta effektiviseringsområden.

De prioriterade utvecklingsområdena 2020 för barn- och utbildningssektorn är att:

"Lärmiljön är tillgänglig för alla barn och elever. Undervisningen är språk- och kunskapsutvecklande Digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att barn och elevers kunskapsutveckling främjas. Hälsofrämjande insatser ökar elevers välbefinnande och måluppfyllelse."

Annons

Annons

Till toppen av sidan