Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare
Vildsvinsproblemen oacceptabelt stora

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ännu en bekräftelse på att vi har en vildsvinstam som växer okontrollerat. I den enkät som 6 800 LRF-medlemmar nyligen svarat på visar att vi har fortsatt ökade skador jordbruket. Resultatet är nedslående. Får vi inte en kraftig minskning av vildsvinsstammen nu så finns risken att både livsmedelproduktion och det öppna landskapet är ett minne blott.

Lantbrukare i hela södra Sverige är kraftigt drabbade av vildsvinsskador, i vissa län uppgav så många som nio av tio att de har vildsvinsskador på sin mark, klargörs av LRF-företrädaren Anders Friberg i en insändare.

Ännu en bekräftelse på att vi har en vildsvinstam som växer okontrollerat. I den enkät som 6 800 LRF-medlemmar nyligen svarat på visar att vi har fortsatt ökade skador jordbruket. Resultatet är nedslående. Får vi inte en kraftig minskning av vildsvinsstammen nu så finns risken att både livsmedelproduktion och det öppna landskapet är ett minne blott.

I Jönköpings län har 81 procent av lantbrukarna svarat ja på frågan om de har vildsvinsskador på sin mark. Enkäten visar att lantbrukare i hela södra Sverige är kraftigt drabbade av vildsvinsskador, i vissa län uppgav så många som nio av tio att de har vildsvinsskador på sin mark. Vildsvinen påverkar inte bara oss lantbrukare. Också villaägare, idrottsklubbar och trafikanter drabbas av vildsvinens framfart.

Annons

Annons

Svaren visar att vildsvinsproblemen är oacceptabelt stora och att de påverkar lantbrukarnas framtidstro och mående negativt. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har beräknat kostnaderna för lantbruket till 1,1 miljarder årligen (2015).

Men att mäta skadornas storlek i fält är svårt och det saknas en standardiserad modell för det. I SLU:s beräkning tar man heller inte hänsyn till den alternativkostnad det innebär att behöva välja bort en gröda, på grund av vildsvinen. Därmed är kostnaderna troligen högre.

Intensiteten i jakten efter vildsvin har ökat och det görs stora jaktinsatser på flera platser i länet, men trots detta ökar skadorna. Undersökningen visar också att förutom att anpassa sitt företagande, så upplåter 92 procent av markägarna jakten på vildsvin gratis till jägare som vill göra en insats. En tydlig indikation på att vildsvinsjakten börjar blir en belastning.

Att vi befinner oss i den här situationen beror på flera saker. Antalet vildsvin i Sverige har ökat snabbt och för få vildsvin har skjutits. Vildsvinen har också haft gott om mat, delvis på grund av utfodring som inte har skötts ansvarsfullt eller ens reglerats. Att som lantbrukare sälja till exempel sockerbetor till jägare som vill utfodra djuren, är inte kollegialt mot de som drabbas. Här behöver var och en ta ansvar. Vi behöver en reglering av utfodringen och det måste ske nu!

Annons

Från myndigheternas håll finns förslag till regeringen för att underlätta försäljning av vildsvinskött. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en ny nationell förvaltningsplan för vildsvin. Åtgärderna är bra och behövs omgående, men det kommer inte att räcka. Det här problemet löses inte heller med att ensidigt göra det till en markägarfråga. Våra myndigheter måste ta ett större ansvar.

Annons

Vi vill uppmana våra beslutsfattare att ta sin del av ansvaret och snabbt fatta de beslut som behövs för att underlätta för oss på landsbygden. Vi måste stoppa vildsvinsstammens ökning, annars finns risken att ännu fler tappar tron på livet på landsbygden.

ANDERS FRIBERG

ordförande LRF Jönköpings län

LÄS MER: Fredrik hoppas att nya regler ska få fler att jaga vildsvin

LÄS MER: ”Vildsvinen är något vi kommer att få ha i framtiden”

LÄS MER: Vildsvinen hotar deras lantbruk - åkrar bökas upp

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan