Annons

Annons

Annons

Annons

Österbymo

Kommunpengar till nya musikalen – intresset rekordstort

Ydre kulturcentrum fick kommunalt bidrag till uppsättningen av Sound of music och nu blir det pengar till musikalen Oliver.

Annons

Både Ydre kulturcentrum och Ydre ridklubb har beviljats kommunala bidrag, men inte riktigt i den nivå de önskat.

Ydre kulturcentrum hade ansökt om 80 000 kronor till sin uppsättning av musikalen Oliver. I ansökan betonades att arbetet med musikalen är påbörjat och att det varit rekordmånga sökande.

Kommunstyrelsen svarade genom att bevilja 50 000 kronor till uppsättningen, i linje med att liknande stöd har utgått till tidigare uppsättningar.

I beslutet står det att kommunen förutsätter att många av bygdens barn och ungdomar även denna gång får möjlighet att utveckla sina ambitioner och färdigheter inom teater och musik. Där heter det också att Riskteatern på ett positivt sätt bidragit till kommunens attraktionskraft.

Annons

Annons

Kom in för sent

Ydre ridklubb kom in med två bidragsansökningar med en veckas mellanrum.

Först ansökte klubben om fortsatt bidrag från kommunen på 65 000 kronor från kommunen för 2020.

Som svar på ansökan beviljade kommunstyrelsen ett särskilt verksamhetsstöd på 50 000 kronor.

Att beloppet blev lägre än önskat motiverar kommunstyrelsen med att klubben under 2018 och 2019 fick ett stöd på 65 000 kronor som en övergångslösning. Detta för att klubben då på ideell väg skulle arbetsuppgifter som tidigare skötts av en lönebidragsanställd.

I väntan på en översyn av anläggningsstöden till föreningarna i kommunen och bättre ekonomiska tider väljer kommunstyrelsen dock att lägga sig på en något lägre bidragsnivå än tidigare.

Nej till hästbidrag

Andra bidragsansökan gällde inköp av en ridskolehäst. 2018 tvingades klubben avliva två skadade ridskolehästar och nu vill de fylla det tomrummet med åtminstone en ny häst.

Men kommunstyrelsen valde att säga nej med motiveringen den kommit in för sent. Ansökningar om engångsanslag inom ramen för föreningsstöd ska lämnas in senast 1 maj varje år. Vid det här laget är årets anslag redan fördelade, heter det.

Annons

Annons

Till toppen av sidan