Annons

Annons

Annons

Annons

Aneby

Kommunala beslut i korthet

Det tidigare församlingshemmet i Haurida ingår i den fastighetsaffär som kommunfullmäktige har klubbat.

Annons

Den allmänpolitiska debatten dominerade måndagens kommunfullmäktige. Ett antal beslut klubbades också.

Efter tre timmars debatt om bland annat ekonomi, skolresultat, trygghet och psykisk och ohälsa fortsatte sammanträdet med resten av ärendena på dagordningen. De betades av i rask takt utan någon direkt diskussion.

Dock kände sig Sibylla Jämting (MP) manad att kliva upp i talarstolen när det kom till motionen om motioner, interpellationer och medborgarförslag. Partiet tycker att de ska publiceras på kommunens hemsida. Fullmäktige gick på kommunstyrelsens linje och avslog motionen, men först efter att Jämting begärt votering. Hon fick dock bara 4-5 andra ledamöter med sig.

Annons

Annons

Det blev även avslag för SD:s motion om att fastighetsägare med enskilda avlopp, i de fall där miljöförstöring inte är bevisat, ska ges dispens att utnyttja sina avlopp tills de är fixade eller i värsta fall tills bostaden säljs.

Fullmäktige beslutade också enligt kommunstyrelsens förslag att kommunen ska köpa fastigheten Haurida 1:12 av Svenska kyrkan. Där finns två byggnader, det gamla församlingshemmet och den tidigare skolan. I församlingshemmet driver kommunen förskola och på senare år har verksamheten och därmed behovet av fler platser vuxit.

Några avsägelser fanns också på ärendelistan. Kenth Ohlsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Peter Lindahl (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och de övriga uppdrag som följer med denna avsägelse. Åsa Engdahl KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Annons

Annons

Till toppen av sidan