Annons

Annons

Annons

Annons

Tranås centrum

Historisk milstolpe för Tranåsföretag – spränger ny miljardvall

Jögren Zahlin, vd på OEM International, kan summera ett rekordår för 2018 med en omsättning som för första gången passerade tre miljarder.

Annons

2018 blev ett rekordår för det börsnoterade teknikhandelsföretaget OEM International med huvudkontor i Tranås.

Nettoomsättningen ökade med 14 procent och passerade tre miljarder för första gången.

– En omsättning på över tre miljarder är en milstolpe i företagets historia, säger vd:n Jörgen Zahlin, i ett pressmeddelande.

Tranåsföretaget noterade 3,1 miljarder i nettoomsättning för 2018, jämfört med 2,7 miljarder året innan.

Två starka kvartal

Ytterligare en milstolpe i företagets historia är att resultatet före skatt ökade med 16 procent, vilket innebar att helårsresultatet passerade 300 miljoner kronor för första gången.

Annons

Annons

Helårsresultatet för 2018 blev 323 miljoner, jämfört med 282 miljoner.

– Vi når nya rekord med framför allt två riktigt starka kvartal under perioden april till september, säger Jörgen Zahlin.

Det var dock inte enbart ljusglimtar i OEM:s bokslutskommuniké.

OEM redovisar ett resultat efter skatt på 50 miljoner kronor för det fjärde kvartalet, vilket var sju miljoner sämre jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Nedläggning av fabrik

Enligt OEM:s kvartalsrapport är en stor anledning till resultatförsämringen beslutet att lägga ner företagets belysningsbolag i Polen.

– Det fjärde kvartalet belastas med avvecklingskostnader på åtta miljoner bestående av i huvudsak lagernedskrivningar. Bakgrunden till beslutet om nedläggning är en serie olyckliga händelser som resulterade i att utmaningarna var förstora för att fortsätta utveckla verksamheten. Den lägre tillväxttakten jämfört med tidigare kvartal har också påverkat resultatet, skriver Jörgen Zahlin i rapporten.

OEM har märkt av en avmattning i efterfrågan i fjärde kvartalet samtidigt som orderingången fortfarande är stark.

– Vi är väl medvetna om de förändringar som pågår i omvärlden och vi har en god förmåga att anpassa våra planer utifrån rådande omständigheter. Att fortsätta att förbättra vårt kunderbjudande och arbeta med kostnadseffektiviteten gör att vi har goda förutsättningar att ytterligare stärka konkurrenskraften och på så sätt ta nya marknadsandelar, avslutar Jörgen Zahlin.

Fotnot: Utdelningen på OEM:s aktie höjs från 6 till 6,75 kronor.

Annons

Annons

Till toppen av sidan