Annons

Annons

Annons

Annons

Aneby Centrala öster

Byggbonus till Aneby även i år

Nya bostäder i kvarteret Valen. Förra året bidrog de till kommunens byggbonus.

Annons

Det är klart med årets byggbonus. Den här gången får Aneby kommun 650 433 kronor.

Det statliga bidraget betalas ut av Boverket. Syftet med byggbonusen är att stimulera Sveriges kommuner att bygga bostäder.

2018 delas stödet ut för tredje gången och intresset och därmed konkurrensen har ökat för varje år. I år ansökte 234 kommuner om bidraget. De får dela på nästan 1,4 miljarder kronor.

För att en kommun ska bli aktuell för bidraget måste vissa krav uppfyllas. Ett av dem är att man inom en tolvmånadersperiod beviljat startbesked som gör det möjligt att bygga minst en bostad.

Annons

Annons

I år har Aneby kommun sagt ja till 16 startsbesked. Det resulterade i en byggbonus på 650 433 kronor.

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam konstaterar att varje startbesked nu är mindre värt. Han gör en jämförelse med 2016.

– Då fick Aneby 1,97 miljoner kronor för 22 startbesked.

Han medger att årets siffra 16 ur bostadsbyggnadssynpunkt egentligen är lite för låg.

– Å andra sidan var fjolårets 49 startbesked en väldigt hög siffra och mer än man kan räkna med för en kommun av Anebys storlek.

Kommunerna får disponera byggbonusen hur de vill, men måste förbruka den innan årets slut.

– Det är kort tid och eftersom man ju inte vet hur mycket pengar man ska få är det omöjligt att planera något i förväg.

Wirestam betonar att det statliga bidraget naturligtvis är välkommet och bidrar till att förbättra kommunens bokslut.

– Pengarna är också med och kompenserar de sänkta tomtpriserna, säger han.

Läs mer: Byggbonus ger miljonregn

Annons

Annons

Till toppen av sidan