Annons

Annons

Annons

Annons

Tranås centrum

Tranås fick rätt om snabbtåget

Tranås kommun har rätt att fatta beslut om avtal gällande höghastighetståget, enligt en dom från förvaltningsrätten i Jönköping.

Annons

En Tranåsbo har överklagat kommunfullmäktiges beslut om höghastighetståget och en station i norra Tranås. Förvaltningsrätten i Jönköping avslår mannens överklagan.

För ett år sedan godkände kommunfullmäktige i Tranås ett avtal för genomförande av höghastighetståg mellan Linköping och Jönköping (ramavtal) samt en station i Tranås. (objektavtal).

Annons

Annons

Fullmäktige beslutade också att räkna in kostnader för medfinansiering som en möjlig faktor i investeringsbudget.

Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter yrkade på avslag, men fullmäktige beslutade att godkänna förslaget.

Slöseri med pengar

En man bosatt i Tranås har överklagat kommunfullmäktiges beslut till förvaltningsrätten i Jönköping. Han yrkar att rätten upphäver beslutet eller i andra hand att det ändras så att Tranås kommuns åtagande begränsas till 15 miljoner kronor.

Tranåsbon menar att kommunfullmäktige saknar behörighet att fatta beslut om ett statligt järnvägsbygge när riksdagen ännu inte har bestämt om det ska genomföras. Han menar också att det är "ett gigantiskt slöseri med skattepengar till oerhört liten nytta för kommuninvånarna."

Efter att klagotiden gått ut har mannen lagt till att Tranås kommuns åtagande är större än Jönköpings, vilket skulle strida mot proportionalitetsprincipen.

Avslag från rätten

Förvaltningsrätten skriver i sin dom att de inte tagit hänsyn till den senaste synpunkten eftersom den inkom för sent.

Rätten kan inte heller ändra fullmäktiges beslut eller ersätta med ett annat beslut.

De avslår överklagandet då kommunen har rätt att lämna bidrag till byggande av järnväg som staten ansvarar för. Kommunen får fatta beslut om angelägenheter som är av allmänt intresse och har anknytning till kommunens område.

Annons

Annons

Till toppen av sidan