Annons

Annons

Annons

Aneby Centrala öster

Nu ska missionshuset rivas- kommuninvånarna får betala

Nu ska det gamla missionshuset i Frinnaryd rivas. Men eftersom kommunen inte får tag i fastighetsägaren sker det på skattebetalarnas bekostnad.

Fristen har gått ut för missionshuset i Frinnaryd. Nu får Kronofogden ombesörja rivningen.

Fastigheten, som ligger vid torget i samhället, har under flera år varit ett ärende för tillsynsnämnden. När en byggnadsinspektör gjorde ett besök där kunde det konstateras att både byggnaden och tomten på fastigheten var ovårdade.

Annons

Annons

Fasaden var i dåligt skick, troligen på grund av fukt- och slitageskador och det fanns misstanke om att det skulle kunna finnas hussvamp i byggnaden.

– Vi har fått in en del synpunkter på fastigheten, senast för någon vecka sedan, säger samhällsbyggnadschef Michael Wirestam.

Många försök

Samhällsbyggnadsavdelningen har vid upprepade tillfällen försökt nå fastighetsägaren, men utan resultat. Av allt att döma befinner sig vederbörande utomlands.

– Vi har diskuterat med polisen om att gå ut söka honom internationellt, men det känns inte möjligt.

I februari 2017 beslutade tillsynsnämnden att fastighetsägaren skulle få nio månader på sig att riva det gamla missionshuset. Det har alltså inte skett och nu blir det ett ärende för Kronofogden.

– Vi ska skicka in en begäran om handräckning.

Kronofogdens fall

Det innebär att Kronofogden få i uppdrag att se till att byggnaden rivs, vilket nog bli först nästa år. Fakturan skickas till samhällsbyggnadsavdelningen, som egentligen ska kräva fastighetsägaren på pengar. I det här fallet blir det skattebetalarna som får stå för notan, på uppskattningsvis ett par 100 000 kronor.

– Det är naturligtvis mycket beklagligt. Samtidigt vill folk ha ordning och reda i kommunen och tycker det är bra att sådana här byggnader rivs.

Flera ärenden

Enligt Wirestam är samhällsbyggnadsavdelningens mål att hantera minst tio ovårdade fastigheter och byggnader på ett år. I år är man hittills uppe i ett 30-tal.

Annons

– Men vi klarar inte att ha för många stora ärenden under ett år.

Han påpekar att de flesta fastighetsägare gör det de ska när de får krav på sig att till exempel städa tomten.

– På det senaste nämndsammanträdet hade vi flera sådana ärenden som kunde avskrivas.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan