Annons

Annons

Annons

Annons

Aneby Centrala öster

Ny plats aktuellt för äldreboende

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam framför det kvarter där det kan bli aktuellt med en ny korttids- och rehabenhet.

Annons

Än är inte platsen klar för en ny korttids- och rehabiliteringsenhet. Nu är även kvarteren nordväst om Antuna aktuellt.

Det finns ett stort behov av en ny korttids- och rehabiliteringsenhet i kommunen. Den nuvarande finns på Antuna, i anslutning till det särskilda boendet.

Ett förslag är att det nya boendet byggs på fastigheterna Gurkan 2 och 4 vid Konserthusgatan och Skolgatan. Inriktningen är att i anslutning till det även uppföra ett trygghetsboende. Även ett område i anslutning till vårdcentralen är aktuellt.

En annan idé, som har diskuterats under en längre tid, är att riva Gula villan och i stället bygga trygghetsbostäder. En utredning av den möjligheten pågår, men bedömningen är att tomtytorna där Gula villan står i dag inte skulle vara tillräckliga för även en korttids- och rehabenhet.

Annons

Annons

Det har visat sig att tomten vid Konserthusgatan lutar lite för mycket. Enligt samhällsbyggnadschef Michael Wirestam skulle det innebära ökade byggkostnader.

– Dessutom har det visat sig bli lite för trångt. Det är svårt att få till en bra utemiljö och att utveckla området, säger han.

Enligt, säger Lars-Erik Fälth (C), ordförande för allmänna utskottet, har det blivit nödvändigt att titta på fler alternativ.

– Vi vill ha flera bollar i luften, säger han.

Nu är ytterligare en plats aktuell. Det är kvarteren med, namnen Katten och Elefanten, i närheten av Antuna, närmare bestämt nordväst om Lommarydsvägen och Västerlånggatan. Där finns en yta som är betydligt större än Gurkan 2 och 4.

– Området har diskuterats även tidigare, men avskrevs bland annat med anledning att ett bygge skulle krävas ett planarbete. I verksamheten har man också föredragit Gurkan på grund av ett mer centralt läge, säger Wirestam.

I det aktuella området, avsett för villor, finns gott om växtlighet.

I området finns ett antal obebyggda tomter som inte är avstyckade. De ägs av Aneby Bostäder och enligt den nuvarande planen finns också mark avsatt för en gata.

– Men tomterna är små och det lär inte bli aktuellt att bygga villor på dem, säger Fälth.

Annons

Enligt Wirestam erbjuder Katten och Elefanten helt andra möjligheter, till exempel när det gäller utemiljön, än Gurkan 2 och 4.

Annons

För att göra det möjligt att bebygga kvarteret krävs alltså en ny detaljplan.

Av allmänna utskottet har samhällsbyggnadsavdelningen fått i uppdrag att påbörja ett planarbete för området.

– I nuläget jobbar vi på med det, men än är ju inga politiska beslut fattade.

Michael Wirestam konstaterar att man ligger lite efter i tidsplanen.

– Verksamheten hade nog önskat att en ny korttids- och rehabenhet redan var klar, men det är viktigt att vi gör rätt.

Läs mer: Gula villan kan ersättas

Annons

Annons

Till toppen av sidan