Annons

Annons

Annons

Annons

Vill se ett grönare och mer välkomnande centrum

Det är hög tid att snygga upp och skapa ett grönare och mer välkomnande centrum, menar Barbro Malm, som nu lämnat in ett medborgarförslag till kommunen.

Annons

Barbro Malm har tröttnat. Hon tycker att Österbymo centrum håller på att förvandlas till en stenöken i kombination med livlösa gräsytor. I ett medborgarförslag vill hon se ett grönare och mer välkomnande centrum. Hon får tummen upp från moderaten Simon Spaak som gärna driver frågan vidare.

Barbro Malm förklarar att något radikalt måste ske om centrum ska bli vackrare. Eftersom kommunen och Ydrebostäder skurit ned på antalet fastighetsskötare så får de få som är kvar en väldigt tung arbetsbörda, menar hon och ger ett exempel.

– För ett par år sedan planterades en syrenberså framför hyresbostäderna vid Ydregatan 15. Nu är den borttagen. Fast det var nog nödvändigt eftersom den inte var skött, förklarar Barbro Malm.

Annons

I sitt medborgarförslag ger Barbro Malm fler exempel på planteringar som gjorts men som inte skötts.

Anställ en kunnig person

För att göra det mer lättskött har man i stället lagt grovt grus i rabatter och skapat stora gräsytor, enligt Barbro Malm.

– Min önskan är att kommunen anställer en kunnig person som tar huvudansvar för kommunens och Ydrebostäders alla offentliga planteringar. En person som inte gör om alla rabatter till stenöknar eller gräsmattor, säger Barbro Malm.

Annons

Hon poängterar också att hennes förslag gäller samtliga Ydres tätortscentra.

Moderaten Simon Spaak lovar att driva frågan om ett vackrare centrum.

En politiker som går på Barbro Malms linje är moderaten Simon Spaak.

– Vi måste helt enkelt snygga till planteringar, parkeringar och rastplatser. Det handlar om att göra det trevligt både för de boende här och besökare, anser Simon Spaak.

Parkeringen akut

Det mest akuta just nu, enligt Simon Spaak, är att göra i ordning parkeringen utanför Coop.

– Parkeringen måste avgränsas med stensättning eller planteringar som gör att trafiken flyter som den ska. Nu kör folk lite som de vill. Dessutom är det ju en väldigt ful parkering som den ser ut just nu, menar han.

– Om vi sedan ska anställa en person eller lägga ut arbetet på något företag får utredas, menar han.

Frustrerande

Kommunstyrelsen har nu tagit del av medborgarförslaget:

– Vi fattade beslut om att kommunchefen nu ska gå ut till de olika berörda tjänstemännen för att återkomma med ett förslag om både utsmyckning och parkeringssituationen för samtliga tätorter, säger kommunalrådet Sven-Inge Karlsson (C).

Annons

– Inget parti går emot förslaget både när det gäller att göra centrum snyggare och göra i ordning parkeringen. Vi socialdemokrater har lyft frågan flera gånger. Det känns frustrerande att vi inte kommit längre, säger kommunalrådet Anna-Lena Svensson (S).

En förklaring hon ger är att kommunen inte lyckats rekrytera personal till tekniska kontoret.

– De har mycket att göra och har tvingats prioritera. Det har medfört att just de här ärendena blivit lidande, säger Anna-Lena Svensson.

Annons

Annons

Till toppen av sidan