Annons

Annons

Annons

Annons

Mellangården/Östersand

Tandvårdshuset öppnar dörren för nya patienter

Tandhygienist Jennifer Gustavsson, i stolen är det senaste tillskottet på Tandvårdshuset. Flankerar henne gör Antoinette Tjäder, Yvonne Letterblad och Cina Jonsson.

Annons

”Vi stänger inte dörren för nya patienter och vi har klarat vår personalrekrytering bra”. Det säger företrädare för Tandvårdshuset i Vetlanda.

Antoinette Tjäder, tandläkare och delägare på Tandvårdshuset i Vetlanda, är väl insatt i situationen för Folktandvården i Vetlanda, som brottas med bekymmer att rekrytera samt att man inte kan ta emot nya patienter. Hon läste även artikeln om den nya aktören Tandvårdshörnan som i juli öppnar tandläkarmottagning i Vetlanda. Antoinette Tjäder känner inte igen sig i beskrivningen som görs i artikeln, att privata kliniker i Vetlanda inte kan ta emot nya patienter.

– Under innevarande år har vi tagit emot 495 nya patienter, och då har endast halva året gått. Förra året tog vi emot 501 nya. Så dörren är absolut inte stängd hos oss, säger Antoinette Tjäder och får medhåll av verksamhetsansvarig tandsköterska Yvonne Letterblad.

Annons

Annons

– Det är roligt att ta emot nya patienter, man stagnerar om man inte gör det. Vi har den möjligheten eftersom vi har många tandsköterskor anställda och att vi arbetar i skift, säger Antoinette Tjäder.

Gott rykte

På Tandvårdshuset i Vetlanda arbetar fyra tandläkare, två tandhygienister samt fjorton tandsköterskor. Dessutom har man en sjuksköterska anställd.

– Vi har inte haft problem att nyrekrytera, faktum är att vi har utökat vår personalstyrka med fyra nya sköterskor på ett och ett halvt år. En orsak till att vi har lyckats med vår rekrytering är att vi tar emot elever som vi har kunnat anställa, säger Yvonne Letterblad.

En av de som har lockats att arbeta på Tandvårdshuset är tandhygienisten Jennifer Gustavsson. Hon arbetar för närvarande på en annan klinik på Höglandet.

– Tandvårdshuset har ett gott rykte och det gjorde mig nyfiken. Jag kände mig väl omhändertagen när jag kom hit, säger Jennifer som börjar sin anställning på Tandvårdshuset i augusti.

Bra organisation

För fem år sedan flyttade Tandvårdshuset in i ombyggda och fräscha lokaler på Vitalagatan, vilket är en anledning till att personalen trivs, säger företrädarna för kliniken.

För fem år sedan flyttade Tandvårdshuset in i de nyrenoverade lokalerna på Vitalagatan. Här är det stort och luftigt och personalen har varit delaktig i planerandet av lokalerna. Här finns sex behandlingsrum, alla med god tillgänglighet till den stora sterilen där bland annat instrumenten rengörs och underhålls. Just omhändertagandet och den goda organisationen är anledningarna till att personalen trivs och stannar kvar menar Yvonne Letterblad.

Annons

–Vi jobbar inte heller teamvis, vilket innebär att sköterskorna får jobba med alla tandläkare. Vi tandhygienister involveras också i samarbetet och det bidrar också till trivseln, säger Cina Jonsson.

Annons

Totalt är 7 500 patienter listade hos Tandvårdshuset.

– Vår vision och filosofi är att inte ta emot fler patienter än vad vi kan ansvara för, men dit har vi inte nått ännu. Vi har infört en så kallad intresselista, för att undvika att det ”ramlar in” patienter som vi inte kan ta hand om, man måste ha en organisation som fungerar, säger Letterblad.

– Annars får vi kunder som inte är nöjda och det vill vi inte ha. Utgångspunkten måste vara att alla känner att man hinner göra ett bra jobb, säger Jonsson.

Digitalt förråd

Antoinette Tjäder är övertygad om att det går att rekrytera ny personal till mindre städer, om inte annat så har Tandvårdshuset visat att det går.

– Vi har inte behov av en ny tandläkare just nu, men vi försöker ha kollen på vilka som examineras från tandläkarhögskolan, om det finns några elever från närområdet. De vet vad det innebär att jobba och bo i en mindre stad. Inom tandvården generellt är det stora pensionsavgångar på gång de närmaste 5 åren och det får man planera inför, säger hon.

Även om verksamheten fungerar bra är det därmed inte sagt att det inget finns att förbättra.

– Det som står närmast på tur är att införa ett så kallat digitalt förråd, vilket innebär att förpackningar scannas av och när de börjar ta slut går en beställning iväg automatiskt till leverantören. På så vis slipper vi kassera produkter, sparar in på förrådsplats samt frigör personal till patientarbete. Det är också ett miljötänk, säger hon.

Vetlanda-Posten kollar även med andra privata kliniker, om de haft problem med att rekrytera.

– Vi har möjlighet att ta emot nya patienter, vi kanske inte kan erbjuda tid med en gång, men vi löser det, säger Kenneth Danefur som är tandläkare på Tandhälsan, som ingår i Praktikertjänst.

Annons

Annons

Till toppen av sidan