Annons

Annons

Annons

Aneby

Ordförande i Aneby Bostäder uppmanas avgå

Kommunfullmäktige ville avsätta ordföranden och vice ordförande i stiftelsen Aneby Bostäder, men valde till slut att uppmana dem att avgå självmant.

– Jag förstår inte varför de håller på, svarar ordförande Erik Isaksson.

Erik Isaksson, stiftelsen Aneby bostäders ordförande, är förundrad över kommunfullmäktiges beslut som uppmanar honom att avgå: "Det är tråkigt, det är tragiskt", säger han.

I en skrivelse uppger kommunfullmäktiges presidium att det saknas förtroende för ordförande Erik Isaksson samt vice ordförande Sven Magnfält "på grund av misskötsel".

Presidiet har övervägt att föreslå ett entledigande, men kommunfullmäktige beslutade sent på måndagskvällen att uppmana dem att avgå självmant från sina styrelseuppdrag.

– Det här är inte ett beslut om att "avsätta". Vi har övervägt det, men landat i att "uppmana", sa kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C) till kommunfullmäktige.

Annons

Kommunfullmäktige har tidigare i år beslutat att inte bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöter i Stiftelsen Aneby Bostäder, sedan kommunrevisorerna riktade allvarlig kritik mot dem.

Annons

Stiftelsens styrelse sägs ha överskridit sina befogenheter i samband med fastighetsköpet av Jordgubben 1 och 2, som inte heller protokollfördes.

– Deras revisorer menar att vi skulle ha frågat innan vi skrev på. Det är väl där som skon klämmer. Vi tyckte inte att det var behövligt just då. Vi drömde inte om att det skulle ifrågasättas, eftersom efterfrågan på lägenheter var så stor. Vi fick hela tiden höra: bygg mer, bygg mer, berättar Erik Isaksson.

Stor efterfrågan

Ordföranden i Aneby bostäder hävdar bestämt att kommunledningen fick information om planerna för köpet redan i september 2016.

– I och med att byggnaden inte fanns än, så uppfattade vi att vi hade gott om tid att begära ett yttrande från kommunstyrelsen, säger Erik Isaksson.

Han menar också att köpet har protokollförts, om än på ett otydligt vis.

– Det var skrivet på ett udda sätt, ett annorlunda sätt. Vi valde att ligga lågt, berättar Erik Isaksson.

Fastighetsköpet genomfördes eftersom efterfrågan för nya bostäder var stor. Erik Isaksson menar att om inte styrelsen handlat som den gjorde, skulle de nya bostäderna inte ha blivit byggda.

– Då hade vi inte haft de 16 lägenheterna. De hade aldrig kommit till stånd om vi inte hade varit med från begynnelsen. Det är jag helt övertygad om, säger han.

Annons

"Tragiskt"

Han ställer sig helt oförstående till att kommunledningen har valt att agera genom att uppmana två styrelseledamöter att avgå. Kommunen har inte tagit hänsyn till den rena revisionsberättelsen från auktoriserad revisor, menar Erik Isaksson, och kommunledningen har inte heller velat lyssna till styrelsens egen beskrivning av händelserna.

Annons

– I andra relationer säger man "bra jobbat" och "nästa gång gör vi på ett annat sätt". Så har det inte fungerat här. Det är tråkigt, det är tragiskt.

I fjol flyttade hyresgästerna in i de nya lägenheterna i fastigheten Jordgubben 1 och 2. Enligt kommunrevisorerna överskred styrelsen i Aneby Bostäder sina befogenheter i samband med fastighetsköpet.

Stiftelsen är bildad av kommunen, men den står under länsstyrelsens tillsyn enligt stiftelselagen. Det innebär att kommunfullmäktige inte kan besluta om att avsätta en styrelseledamot, trots att stiftelsens egna stadgar tillåter det.

– När de blandar in domstolen är det för mig ett hot, säger Erik Isaksson.

Enligt ordföranden är styrelsen i Aneby Bostäder i "total harmoni" när det gäller synen på det omtalade fastighetsköpet.

Han vill inte svara på om han kommer att följa kommunfullmäktiges uppmaning och avgå från ordförandeposten.

– Inga kommentarer, svarar Erik Isaksson.

Kommunfullmäktige saknar förtroende för ordförande Erik Isaksson och vice ordförande Sven Magnfält i stiftelsen Aneby Bostäder.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan