Annons

Annons

Annons

Annons

Aneby Centrala öster

Stödstrumpor subventioneras till alla

Nu ska stödstrumpor ordinerade av läkare subventioneras för alla.

Annons

Stödstrumpor är en dryg utgift för många. Nu ska de subventioneras till alla som behöver dem.

Frågan om kompressionsstrumpor har varit uppe tidigare i Aneby kommun. Det gäller i de fall när de ordineras av läkare, som behandlingshjälpmedel.

– Det finns en ojämlikhet i vården, säger Beata Allen (C), ordförande i social utskottet och ledamot i kommunstyrelsen.

I dag betalar de patienter som är inskrivna på vårdcentralen mellan 170 och och 240 kronor i egenavgift per uttag av stödstrumpor. Den som är inskriven i hemsjukvården får däremot ge 1 700 kronor.

Annons

Annons

Strumporna håller i cirka ett halvår. Det kan bli dyrt för personer som själva måste stå för hela kostnaden.

– Konsekvensen kan bli att patienten väljer att köpa en enklare variant som inte får samma effekt det kan till exempel resultera i bensår.

Utöver ett lidande för patienten kan också en vårdinsats krävas.

Kommunstyrelsen har enhälligt beslutat att säga ja till sociala utskottets förslag. Det går ut på att alla patienter, oavsett var de är inskrivna, ska betala mellan 170 och 240 kronor för stödstrumpor. Det motsvarar regionens egenavgifter. Antalet uttag maximeras till en gång var sjätte månad.

– Subventionen kommer att kosta kommunen cirka 50 000 kronor per år, men det är en jätteviktig förebyggande insats. Eftersom mindre vård lär krävas räknar vi med att det ekonomiska resultatet blir plus minus noll, säger Beata Allen.

Annons

Annons

Till toppen av sidan