Annons

Annons

Annons

Annons

Mellangården/Östersand

Efter byggförseningarna – priset fortfarande viktigaste faktorn

Fastighetschef Joakim Öhman säger att man kan utforma upphandlingen på andra sätt än att priset ska vara den viktigaste faktorn, men att man då kan riskera en överprövning vilket också skulle innebära förseningar.

Annons

Medför de senaste årens byggförseningar att Vetlanda kommun kommer ändra hur man utvärderar inkomna anbud? Ska priset vara den viktigaste faktorn? Fastighetschef Joakim Öhman svarar på hur man resonerat.

För ett tag sedan stod det klart att huvudentreprenören Nässjö Bygg inte klarade av att hålla tidplanen i den pågående nybyggnationen i projektet Mogärdeskolan. Det som sagts är att byggnationen blir tre månader försenad vilket kommer få konsekvenser för tekniska kontoret, verksamheten och för Nässjö Bygg som kommer att tillskrivas ett förseningsvite som uppgår till 175 000 kronor per vecka för att man bryter mot avtalsvillkoren.

Aktiv aktör

Nässjö Bygg är en mycket aktiv aktör i Vetlanda kommun och man har efter upphandling tilldelats flera av de större byggprojekten. I flera fall de senaste åren har man dock inte klarat av att hålla byggtiden, det gäller bland annat ombyggnationen av Stensåkra förskola, köket och matsalen på Njudungsgymnasiet samt nu senast Mogärdeskolan. Vad gäller Tändhattens förskola höll Nässjö Bygg utsatt leveranstid. I samband med förseningarna har förseningsviten utfärdats. Vetlanda-Posten får en pratstund med kommunens fastighetschef Joakim Öhman om hur man resonerar om förseningarna.

Annons

Annons

Hur har ni resonerat gällande kommande upphandlingar och anbudsutvärderingar? Måste priset vara den viktigaste faktorn?

– Vi har möjlighet att utforma utvärderingsgrunderna i upphandlingen som vi vill, men vi måste beakta de fem grundläggande principerna som styr all offentlig upphandling. Gör vi inte det riskerar vi en överprövning i domstol och en överprövning skulle också innebära en försening på flera månader, inleder Joakim Öhman.

Inte blivit bra

Joakim Öhman framhåller att man har att följa lagen om offentlig upphandling, LOU, men säger att man har möjlighet att sätta andra krav än priset i första hand.

– Man kan söka efter ”det mest ekonomiskt fördelaktiga” anbudet i form av bästa förhållande mellan pris och kvalitet, något vi tidigare använt oss av exempelvis vid konsultupphandlingar, men utfallet av detta har tyvärr inte alltid blivit så bra, menar Öhman och tillägger:

– Samtidigt är ju priset en viktig faktor, vi har en budgettilldelning att rätta oss efter. Vi kan heller inte utforma ett förfrågningsunderlag med avsikt att utesluta en viss entreprenör, då frångår vi lagstiftningen.

Kan häva

Utöver lagstiftningen, kan dock kommuner vid exempelvis tidsförseningar, enligt de allmänna bestämmelserna för entreprenader, häva kontraktet.

– Vi skulle faktiskt kunna häva kontraktet för Mogärdeskolan just på grund av förseningen. Detta är något som har diskuterats med både verksamhet, politiker, upphandlingsavdelning och våra jurister. Vi är alla överens om att en hävning av kontraktet är det sista vi vill göra, det får betydligt större konsekvenser för både verksamheten, ekonomin och tidplanen än en tidsförskjutning på 3 månader, säger Öhman och tillägger:

Annons

– Givetvis kan förutsättningarna se annorlunda ut om en månad och i det läget får vi göra en ny bedömning om vi ska agera på något annat sätt, men med det vi vet idag är beslutet att köra vidare, säger han.

Annons

Inför upphandlingen av Mogärdeskolan gjordes noggranna kalkyler, och Nässjö Bygg låg väl inom dessa kalkyler. ”Det handlar alltså inte om någon prisdumpning”, klargör Joakim Öhman.

Han påtalar att alla förseningar är krävande och jobbiga och inte något man är nöjd med. Nässjö Bygg lägger vanligtvis de lägsta anbuden men förseningarna ställer till problem.

– Inför byggnationen av Mogärdeskolan gjorde vi noggranna kalkyler. Det visade sig att Nässjö Byggs anbud låg enligt de kalkyler vi har satt upp. Det handlar alltså inte om någon prisdumpning. Sedan är det så att Nässjö Bygg inte alltid lägger det lägsta anbudet, i upphandlingen som gäller köket på Stensåkra förskola var det Peab som hade det lägsta priset, säger Öhman.

Håller juridiskt

Fastighetschefen säger att varje entreprenad är unik, och att man i varje upphandling ser över om man ska justera kraven. Det är viktigt att man får in en leverantör som man vill jobba med påtalar han.

– Man kan vända och vrida på saker och ting, man kan spekulera och tycka att vi kunde gjort på ett annat sätt, men rent juridiskt har vi hållit oss inom ramarna, säger Öhman och tillägger:

– Tidigare erfarenhet av en entreprenör kan också spela in. Kan vi påvisa att det finns skäl att inte anta en entreprenör, så gör vi inte det. Så var exempelvis fallet med ombyggnationen av räddningstjänstens lokaler där anbudet från Nässjö Bygg förkastades. De gick sedan till Förvaltningsrätten och överklagade, men drog sedan tillbaka sin överklagan.

Annons

Bra produkt

Just vad gäller Mogärdeskolan så låg anbudet från Nässjö Bygg 13 miljoner kronor lägre än tvåan på listan. En betydande faktor så klart.

– Just vad gäller kvalitet och utförande har vi inget att anmärka på när det gäller Nässjö Bygg. När det är färdigt har vi en bra produkt. Där det har fallerat är samordning och materialbeställningar enligt vad vi har hört, säger Öhman.

Annons

I kommunens mycket omfattande byggprojekt för skolan, med en total budget på 250 miljoner kronor för tre skolor, står Withalaskolan närmast på tur.

– Den upphandlingen ser lite annorlunda ut för Mogärdeskolan. Vi har bland annat ställt omsättningskrav på ett annat sätt än tidigare, säger Öhman.

Bakom tidplanen

Hur kommunen kommer agera i framtiden när det gäller upphandlingar och anbudsutvärderingar för större byggprojekt kan han i nuläget inte säga.

– Det är möjligt att vi kommer agera på ett annat sätt. Först och främst är det nu byggnationen av Mogärdeskolan som vi vill få klar. Här är det sagt att det är tre månaders försening som gäller. Vi har hela tiden löpande diskussioner och Nässjö Bygg och underentreprenörer har försäkrat oss om att de ställer sig bakom tidplanen, säger Öhman.

Annons

Annons

Till toppen av sidan